Orion betyr 500 jobber i Andøy

Dersom både testsenteret og flystasjonen legges ned, mister Andøy 500 arbeidsplasser. Det kan igjen bety at 1.000 personer vil flytte. Det blir dramatiske konsekvenser både for kommunen og hele Vesterålen.

Orionbase

Andøys ordfører, Jonni Solsvik, vil ikke tro at Orion-basen blir flyttet. Om dette skjer kan kommunen miste opptil 1.000 innbyggere (foto: Andøy kommune og Forsvaret).

Forleden ble det kjent en lekkasje til media fra Forsvarsdepartementet der man vil kutte 1.500 stillinger og legge ned 9 baser. Dette er ledd i en fornyelse og omstrukturering av Forsvaret og følger opp en anbefaling fra forsvarssjefens fagmilitære råd. Kystvaktbasen på Sortland blir her spart og det er ikke sagt noe om kutt for Kystvakta. Orion-basen på Andøya er imidlertid en av de 9 basene som foreslås nedlagt.

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H), som tilhører samme parti som forsvarsministeren, sier til NRK at han har vanskelig for å tro at hans egen regjering vil dolke Andøy i ryggen. -Dersom Andøya flystasjon skal legges ned, må alt som er bygd opp her gjennom 50 år, reinvesteres et annet sted. Det kan jeg aldri tenke meg at verken regjering eller storting vil ta på seg. Vi snakker om milliardbeløp for å få en slik infrastruktur på plass, sier Solsvik. Han har vanskelig for å tro at hans egen regjering vil dolke Andøy i ryggen.

– Forsvaret er den viktigste hjørnesteinsbedriften i Andøy. Dersom både Andøya testsenter og flystasjonen legges ned snakker vi 500 arbeidsplasser. Det betyr at hver femte innbygger i Andøy vil stå uten arbeid, sier Solsvik. Dersom forslaget om erstatte overvåkningsflyene Orion med ubemannede droner blir en realitet, vil 1000 personer bli nødt til å flytte, ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse, laget på oppdrag fra Andøy kommune.

Tillitsvalgt Stein-Håkon Eilertsen ved Andøya flystasjon sier lekkasjen i avisen DN oppleves som et slag i ansiktet. -Mange av oss som jobb her har både hus og familie. Vi som er litt eldre har kanskje jobb her ut vår karriere i Forsvaret, sier Eilertsen til NRK. -Det positive er at regjeringen ser viktigheten av et marint patruljefly. De vil bevilge penger til nye fly som erstatning for Orion, sier han. Torbjørn Bongo, nestleder i Norges Offisersforbund, reagerer også på kuttforslagene. – Vi snakker totalt om 1000 stillinger i Nord-Norge med et slingringsmonn på et par hundre både opp og ned. Kutt i hæren, kystjegerkommandoen og sjøforsvaret går rett inn i forsvarsevnen. Og det bekymrer oss, sier Bongo.

Andøya flystasjon ble påbegynt i mai 1953. Orion P-3C er et maritimt overvåkingsfly med fire turboprop-motorer. Forsvaret har fire slike fly som brukes til maritim overvåking og anti ubåt-aksjoner. Lengden er 35,5 meter, høyden 10,5 meter og vingespennet 10,4 meter. Maksfart 405 knop, rekkevidden er ca. 8.000 km og maks flytid 15 timer. Orion-flyene ble innfaset i 1989 er utstyrt med våpen og overvåkingssystemer,