God butikk med blokker

Steinsvik er Sortlands største utbygger av leiligheter og det er god butikk. Sjøparken og Elvebakken har gitt tak over hodet for mange og så langt 250 millioner i omsetning for Steinsvik.

Sjøparkenblokkene

Sjøparken består av 4 blokker og er nå ferdig utbygget. De fleste leilighetene er solgt. Ved årsskiftet hadde Steinsvik bokført 150 millioner fra salget her. Om et par år vil trolig byggingen starte på et nytt prosjekt, et «steinkast» lenger sør, med 70 nye leiligheter.

Steinsvik Hus & Entreprenør as er selskapet som driver utbyggingen på Sortland. Resultatet for 2015 ble på 3,5 millioner når alle kostnader og skatter var betalt. Da hadde også sjefen selv, Ulv-Eirik Steinsvik (72), fått lønn med 1,3 million. John Gustav Steinsvik (57) er også sentral i selskapet, som er engasjert med utbygging av Melbu Brygge og på Søndre i Stokmarknes, i tillegg til Sortland.

Sjøparken på Sortland er det mest lukrative prosjektet så langt, kan det se ut som fra regnskapene. Salget her var i fjor på 68 millioner og gav er resultat på 9 millioner. Når skatten på 2,5 millioner var betalt, satt man igjen med vel 6,5 millioner. Dermed kunne Sjøparken gi et konsernbidrag til Steinsvik Hus på 3 millioner. Ennå står det mye verdier bokført og en del salg er ikke fullført, så det vil komme inn noen titalls millioner i år og neste år også. Leilighetene i Sjøparken ligger prismessig fra 2,8 til 5 millioner.

Oppe i Bakkelia, Elevebakken ved Lamarka på Sortland, har Steinsvik bygget en rekke hus de senere år. Også her er det leiligheter som gjøres klare og selges som selveier til private. De fire seneste årene har selskapet Sortland Boliger AS solgt for 106 millioner. Salget i fjor var på 32 millioner, og det gav et resultat på vel en million. Mye av Elvebakken-prosjektet er bygget ut nå, men det gjenstår fortsatt en del som man selges i år. Leilighetene i Bakkelia ligger prismessig fra 2 millioner og oppover, altså en god del under Sjøparken.

Steinsvik vil trolig ha mindre fokus på Sortland i de nærmeste årene, ettersom Sjøparken er ferdig og Lykkentreff-prosjektet ikke er klart ennå. Her blir det derfor et par år med mindre aktivitet, som selskapet trolig bruker på Stokmarknes i stedet. Utfyllingen for Lykkentreff skal starte straks, og den første av 3 blokker kan kanskje påbegynnes om et år eller to. Det blir uansett en liten pause nå, som gir åpning i markedet for andre utbyggere. Kanskje Karl Behrens da får fullført sin blokk i Kvartal 13?

Morselskapet i Steinsvik-gruppen er Søndre Eiendom as, som også kalles Vikinghytter. Her er Ulv-Eirik og John Gustav aksjonærer med en halvdel hver. Hovedkontoret ligger på Melbu, slik det alltid har gjort. Totalt sysselsetter selskapene omkring 25 personer på årsbasis. Steinsvik-bedriftene hadde til sammen 130 millioner i salgsinntekter i 2015 og alle kan vise til positive tall. «Morselskapet» hadde i fjor 7,5 millioner i resultat og har nå solid økonomi.