Fra bank til mat

Alanya Kebab AS har søkt om bruksendring av de gamle banklokalene etter DnB, slik at man kan åpne restaurant i første etasje av bygget. Firmaet eier selv bygget og vil trolig få grønt lys.

Bankbygget etter NordlandBanken og DnB skal nå gi plass til restaurant, i regi av Alanya Kebab AS, dersom kommunen gir klarsignal.

Søknaden til kommunen er foreløpig ganske sparsom, ettersom man bare ber om godkjennelse av bruksendringen. Tidligere har bygget altså hatt lokaler for bank, og er derfor bare godkjent til kontor og forretning. Når man nå søker endring til servering, betyr det at første etasje trolig blir restaurant.

Det er samme firma, altså Alanya Kebab AS, som eier gården og tomta. Kardas kjøpte eiendommen i 2014, etter at NordlandBanken ble nedlagt og fusjonert inn i DnB. Kjøpesummen var 9 millioner kroner, ifølge eiendomsregisteret, og man fikk med på kjøpet av leieavtale med DnB.

Driften av banken på Sortland har de senere år stadig blitt mindre, og man har innskrenket arbeidsstokken betydelig. Det var derfor ikke behov for å leie et helt bygg i 3 etasjer, slik at banken nylig flyttet over i andre lokaler i Strandgata, et steinkast unna.

Hva som skal skje med resten av bygget er ikke kjent, da søknaden i denne omgang altså bare gjelder første etasje. Vesterålnytt har bedt om utfyllende kommentar fra eieren, Abdulhalim Kardas, men har foreløpig ikke lykkes med å få mer info om planene. Etter at DnB flyttet ut før jul så har det vært gråpapir for vinduene.

Alanya Kebab AS driver i dag kombinert gatekjøkken og kafe midt på torget, i leide lokaler i den «blå boksen». Om man flytter driften til bankgården er ikke kjent.

Ifølge regnskapene solgte Aalanya Kebab AS mat og drikke for 2,8 millioner i 2017, og man hadde andre inntekter (husleie fra DnB?) på 1,5 millioner. Selskapet har fortsatt langsiktig gjeld på 5,8 millioner, etter kjøpet av bankbygget. Alanya Kebab AS har hatt årsoverskudd på ca 240.000 kroner de senere år.

Resten av bankkvartalet i Sortland by, inkludert «sparebankbygget», er kjøpt av Ulrix Eiendom AS i løpet av 2017 og 2018. Firmaet har her investert 22,6 millioner kroner for å overta disse eiendommene, og man har deretter opparbeidet en stor parkeringsplass midt i kvartalet.

Ulrix Eiendom AS har forøvrig lansert planer om å bygge et hotell her, som skal driftes som «smarthotell». Disse planene er ikke kommet lengre enn idestadiet, da man foreløpig ikke har sendt noen søknader på dette til kommunale myndigheter. Ulrix Eiendom AS eies av Håkon Ulriksen fra Bø.

Om det nå blir en ny restaurant i bankbygget hos Alanya Kebab, så vil dette bidra til å forsterke konkurransen i markedet på Sortland. Nylig åpnet Burger King ved Skibsgården, i tillegg til at Handelsparken kjøpesenter har fått en ny kafe. Det er videre lansert planer om å åpne en kafe i «Normalsko-gården» i Strandgata, og denne skal etter siste melding kunne være klar til sommeren 2019.