Totalt var det i fjor 2 417 som fikk godkjenning på bokstav- og tallkombinasjonen, men som likevel ikke betalte innen fristen på 30 dager. Det innebærer at skiltet ikke blir satt i bestilling, og bokstavkombinasjonen blir tilgjengelig for nye søkere.

– Vi er nok ikke overrasket over at flere søker og ikke betaler. Vi vil vurdere tiltak for å redusere dette, da det innebærer unødvendig saksbehandling av disse sakene, sier seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen.

1624 søkere betalte og fikk muligheten til å bestille sitt personlige bilskilt. 273 fikk avslag, og 341 søknader ble trukket tilbake av søker. I tillegg var det ved årsskiftet 42 søknader under behandling eller innvilget – og for sistnevnte gruppe var betalingsfristen på 30 dager ikke gått ut.

Søknad om personlig bilskilt skjer via Vegvesenets nettside. Her finner du all informasjon om ordningen, og du får umiddelbart svar på om ønsket bokstav- og tallkombinasjon er ledig. Saksbehandlingen tar tre-fire uker. Får du søknaden innvilget, har du 30 dager på deg til å betale.

Prisen for et personlig bilskilt er 9000 kr, og det gir eieren rettighet til sitt skilt i ti år. Både privatpersoner og bedrifter kan søke.