Flere ledig i Øksnes

For øyeblikket er det 348 personer i Vesterålen uten jobb. Tallene er stabile i de enkelte kommunene bortsett fra Øksnes, der man sist måned hadde et hopp med 26 flere i køen hos NAV.

Ledigheten i Nordland og Vesterålen er ganske stabil, fremgår det av oversikten fra NAV, men 2.744 mangler fast jobb (foto: NAV).

Ved utgangen av september var det 55 registrerte hos NAV i Øksnes som manglet jobb. Ved utgangen av oktober hadde dette tallet steget til 81, slik at det er kommet 26 flere inn i køen blant arbeidssøkerne. 3,6% av arbeidsstyrken i Øksnes er nå ledige.

Hadsel er den kommunen i Vesterålen som har det beste arbeidsmarkedet og her er bare 1,7% av arbeidsstyrken uten jobb. I løpet av oktober var det tre flere hadselværinger som fikk arbeid, slik at det nå er 69 uten jobb i denne kommunen.

Sortland topper fortsatt statistikken i Vesterålen med 111 ledige, og her var det ingen bedring i løpet av oktober. Bø hadde en liten økning til 35 uten jobb, mens det i Andøy nå er 52 ledige jobbsøkere.

– Ledigheten i Nordland er svært lav, noe som gjør det utfordrende å skaffe arbeidskraft, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes. – Dette gir gode muligheter for de som trenger ekstra bistand fra NAV for å komme i arbeid. NAV bistår både arbeidssøkeren og bedriften som trenger arbeidskraft.

I oktober 2019 er det 2 227 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 102 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 4,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 744. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Ved utgangen av oktober er det totalt 117 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 179 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Totalt har det vært en tilgang på 1 308 registrerte ledige stillinger i Nordland i oktober. Dette er en nedgang på 3,0 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 302 stillinger utgjør dette 23,1 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i oktober.