Doblet omsetning

En av Vesterålens største entreprenører, SE-gruppen på Sortland, doblet omsetningen i fjor. Alle ledd i konsernet gikk bra, men det var flere store byggeprosjekt som gjorde utslaget.

SE-gruppen har Oddbjørn Toften som styreleder og han sitter i styret for ikke mindre enn 37 ulike aksjeselskap (arkivfoto).

Sortland Entreprenør AS er det firmaet som reiser konkrete nybygg, og blant de største oppdragene man har hatt den senere tid er Risøyhamn nye barneskole. Flere store oppdrag i 2017 gjorde at omsetningen i dette firmaet økte fra 122 til 242 millioner kroner. Dette er et av selskapene i SE-gruppen.

I fjor fikk konsernet fullt utslag i regnskapene også for nye firma som er overtatt. Blant disse er Harstadbygg AS, Harstadbygg Bolig AS, Byggteam Hadsel AS og Kai & Anlegg Entreprenør AS. Alle disse gav utslag på regnskapstallene, som dermed økte svært mye.

Hele SE-gruppen hadde altså 506 millioner kroner i omsetning for 2017. Det var en dobling fra året før, da salget kom på 254 millioner. Eierne i SE-gruppen er Ernst og Helge Jensen, samt Oddbjørn Toften og noen mindre aksjonærer.

Til sammen jobber det nå omkring 170 personer i SE-konsernet, fordelt på 25 kvinner og 145 menn. Virksomheten er spredt over flere kommuner i nordre Nordland og sørlige Troms.

XL-bygg er også en del av SE-gruppen, der man har butikker på Sortland og Borkenes. XL-bygg Kvæfjord hadde i fjor en økning i salget på 30%, mens det på Sortland økte med 20%. Styret skriver i sin årsmelding at det oppleves både hardere konkurranse og lavere marginer for byggevarene. Likevel har man tro på bra resultat også i 2018, men ingen særlig økning i salget.

XL-bygg Sortland er søsterbedrift til Sortland Entreprenør og kan dermed levere varer til de store prosjektet som SE-gruppen vinner anbud på. Omsetningen passerte i fjor hundre millioner for første gang og salget endte på hele 117 millioner. Netto resultat ble 5,5 millioner for XL-bygg Sortland, mens det ble underskudd på en million i Kvæfjord.

De ny datterselskapene i SE-gruppen har foreløpig ikke gitt særlig stort netto resultat. Investeringene i Harstad og Kvæfjord er langsiktige og styret har tro på at dette skal gi lønnsomhet over tid. Konsernet eide også en tannklinikk i Harstad, men den er nå solgt.

-Vi forventer vekst i vår region i årene fremover og har tro på at SE-gruppen skal ta del i denne veksten på flere forretningsområder, skriver styret nøkternt i sin årsmelding. De store utslagene i regnskapet kommer fra entreprenøren, som setter opp nybygg, og her har man bedre tilgang på oppdrag enn for et år tilbake.

Sortland Entreprenør AS har den senere tid vært opptatt med utbyggingen av Handelsparken kjøpesenter i Blåbyen, der man har bygget på en etasje og ominnredet det gamle bygget. Fortsatt er denne jobben ikke helt avsluttet.

Vindmøllene på Ånstadblåheia bygges delvis også ved hjelp av SE-gruppen og et nybygg er kommet opp hos Statnetts anlegg på Munningsletta. Selskapet har også hatt et større oppdrag i Bø, der man har bygget ny kai i Hovden.

Sortland Entreprenør AS og Lødingen kommune inngikk i februar kontrakt på bygging av barneskole med kultursal. Avtalen har en total verdi på vel 118 millioner kroner. Nybygget skal være ferdig til innflytting i juli neste år, slik at skolen tas i bruk til skoleåret starter høsten 2019.