Mangler babyer

Vesterålen krymper i folketall. Årsaken er at at det ikke fødes nok barn til å veie opp for de eldre som går bort. Første kvartal i år manglet det 33 babyer i regionens fem kommuner.

Hvor blir babyene av? Vesterålen manglet 33 babyer i årets første kvartal for å holde oppe folketallet (arkivbilde).

Over lang tid har det vært en negativ utvikling og forgubbing i Vesterålen, som store deler av distrikts-Norge. Det fødes ikke nok mange babyer for å veie opp for de eldre som faller fra, slik at samfunnet beholder nivået. Lokalt er det kun Sortland som er et lite lyspunkt.

Den nye statistikken fra SSB viser at utviklingen fortsetter i Vesterålen, med fraflytting og lave fødselstall. Det kanskje nå særlig i Andøy at man merker dette, ettersom det her flytter såpass mange bort at befolkningen går merkbart ned. Andøy hadde minusresultat i årets 3 første måneder på 39 personer, der mangelen på nyfødte utgjorde 18.

Det spesielle med Andøy nå er at det flytter flere bort fra kommunen, enn det man får tilført av nye landsmenn og tilflyttere fra andre steder i Norge. Flyttingen i begynnelsen av året resulterte i en minus på 39 for Andøy, der 25 dro til andre sted innad i Norge. Ved utgangen av først kvartal hadde Andøy 4.863 innbyggere.

Sortland er lyspunktet i Vesterålen, og her kom det faktisk flere babyer til verden enn det var eldre som gikk bort. Mens 21 døde i første kvartal var det 30 som «kom med storken». Dermed holder man stand i forhold til forgubbing. Den 1. april i år hadde Sortland 10.429 innbyggere og det er 28 flere enn ved årsskiftet.

Det andre positive ved Sortland er at flere flyttet til denne kommunen, enn de som valgte å reise ut. Hundre kom til Blåbyen, mens 81 valgte å dra. Netto ble det altså 19, og dette resultatet klarte Sortland fordi det kom 30 flere fra utlandet.

Hadsel fikk enda flere utlendinger i årets første kvartal, ettersom det her ble 33 i pluss. Netto resultat på flyttestrømmen til og fra Hadsel ble dermed 22, som oppveide mye for negativt fødselstall. Hadsel hadde 8.502 innbyggere ved utgangen av mars og det var 10 flere enn ved årsskiftet.

Situasjonen for Bø og Øksnes er ganske lik. Her var det henholdsvis 5 og 7 i minus på fødselstallet, mens det var kun 3 i pluss på flyttingen. Dermed ble det et par færre innbyggere i Bø og 4 færre i Øksnes. Ikke de store utslagene, men likevel litt uheldig tendens.

Bø hadde bare 4 nye babyer i årets tre første måneder, mens det kom 7 nyfødte til Øksnes. Folketallet i Bø er nå 2.621, mens det bor 4.537 i Øksnes.

Den negative utviklingen i folketallet ser man også andre steder i nord. Harstad fikk et tilbakeslag på 30 innbyggere, mens Vågan og Lødingen tapte 11 hver. Kvæfjord fikk en minus på 24, mens Narvik nå har 23 færre enn ved årsskiftet.

Færre fødsler og flere døde gav Norge i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet på 33 år. På grunn av tilflytting fra utlandet ble vi likevel 7.200 flere innbyggere i 1. kvartal og folketallet i Norge er nå vel 5,3 millioner. Det blei født 400 færre barn og nær 300 flere døde i 1. kvartal i år enn i tilsvarende kvartal i fjor. Fødselsoverskuddet ble på 1.700, som er det laveste i første kvartal siden 1985.