Mangler tilfluktsrom

Sortland har Norges dårligste dekning av tilfluktsrom. Bare 24% av befolkningen vil kunne få plass i egnede tilfluktsrom, viser en ny oversikt fra DSB, som TV2 offentliggjør i dag.

Basen for kystvakta ligger på Sortland, men det er ikke plass til mer enn 24% av innbyggerne i byens tilfluktsrom, viser en ny rapport fra DSB (arkivbilde).

Øket aktivitet fra det russiske militæret de senere år har satt fokus på norsk forsvarsevne og beredskap. Nå har DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) laget en rapport der man har sjekket tilstanden på landets tilfluktsrom. I gjennomsnitt kan Norge gi halve befolkningen slik beskyttelse.

Den byen som er aller værst stillet, ifølge rapporten fra DSB, er altså byen som har basen for Kystvakten. Sortland har bare plass til hver fjerde innbygger, dersom det skulle oppstå en krise som krever at folk søker tilflukt.

Samtidig sendes den fiktive TV-serien «Okkupert» på NRK, der den beskrevne handlingen er at Russland forsøker å overta Norge både med og uten makt. Motstanden kommer da fra uventet hold, der mannskaper og sjefen for Kystvakten på Sortland er de som står opp mot angriperne.

Nå viser det seg altså at nettopp Sortland er byen som stiller aller dårligst på nettopp beredskap, ifølge DSB-rapporten. En krise trenger nødvendigvis ikke bare å være et angrep fra en fremmed makt, men det kan også være andre forhold som ligger bak. Om det blir en alvorlig ulykke ved at atomkraftverk i Sverige eller Russland, så kan også dette gi behov for tilfluktsrom.

DSB opplyser til TV 2 at det står 130 ubrukte millioner kroner i den kommunale frikjøpsordningen for å oppgradere offentlige tilfluktsrom.

– De kommunale frikjøpskonti inneholder midler innbetalt fra byggherrer, som i enkelte tilfeller ble gitt fritak fra plikten til å bygge eget privat tilfluktsrom mot å bidra til bygging av offentlig tilfluktsrom etter satser fastsatt av departementet, sier DSB om ordningen.

De to siste årene har norske myndigheter bevilget 23 millioner kroner av disse øremerkede midlene til å bygge eller oppgradere offentlige tilfluktsrom.​ Hittil i 2018 er det godkjente forbruket på rundt tre millioner kroner.

En landsoversikt som DSB har utarbeidet, viser at det er store forskjeller i dekningsgraden i de største byene: I Sortland har 24 prosent av befolkningen tilfluktsromplasser, mens Kirkenes i Finnmark har en dekningsgrad på 320 prosent. Tall som TV 2 har fått fra DSB viser at det finnes 20.400 private rom med cirka 2,3 millioner plasser og 600 offentlige rom med 300.000 plasser.