Det blir nytt kjøpesenter

Ved bussterminalen på Sortland kommer det et nytt kjøpesenter. Eierne sier de allerede har leid ut halvparten av arealet og har flere butikker som er aktuelle. Planen legges frem til høsten.

Dagens bussterminal-bygg er markert i grønt her (foto: Arc arkitekter).

Flere sentrale eiendommer i Sortland by er nå til salgs. Strand hotell, Sortland hotell, Skibsgården, Posthus-gården og gamle «Galleriet».

Det skremmer ikke investorer utenfra til å satse videre i byen, med nye prosjekt.

«Kvartal 8» ved Bussterminalen ble i fjor lansert som et nytt stort kjøpesenter, og her planlegges det nå i innspurten.

– Vi har stor tro på Sortland og Vesterålen, både når det gjelder reiseliv og handel, sier Raymond Olsen til Vesterålnytt.

Han er sentral eier i Handelsparken og i planene for Kvartal 8.

– Vesterålen har fått et betydelig antall nye varme senger, noe som vi tror kommer til å gi ringvirkninger.

Både innenfor reiseliv, men også innenfor handel og restaurant.

Derfor er vi forsiktige optimister, tross litt urolige tider, påpeker Olsen.

Et konkret planforslag for «Kvartal 8» forventes levert til kommunen i løpet av høsten.

Prosjektet har arbeidet med delutredninger på trafikk, vann og avløp. Parkering vil være i underetasjen.

Forventingen er å ha en godkjent reguleringsplan rundt nyttår.

– Vi planlegger for en oppstart av byggearbeider sommeren 2024, sier Raymond Olsen.

Da blir det ca 14.500 kvm nybygg, fordelt med ca. 80 % handel og 20% kontor.

Foreløpig plan, sett fra Vesterålsgata, bussterminalen i grønt (ill.: Arc Arkitekter as).

Pr i dag jobbes det godt mot leietakermarkedet både innenfor handel og kontor.

– Slik det ser ut nå, har vi fylt opp ca 50 % av handelsarealene.

Jeg jobber nå med flere aktører som ønsker seg attraktive og nye kontorlokaler, samlokalisert i kollektivknutepunkt med handel og restauranter, forteller Olsen.

Eiersituasjonen er den samme som tidligere i selskapet Kvartal 8 Sortland AS.

En tredel av aksjene eies hver av Habos AS (Ole Lund Riber), Dolphin Eiendom as (Øyvind Tidemandsen, eier i XXL) og JPRD AS (Raymond Olsen).

JPRD Holding as er selv aksjonærer i Polaris eiendom AS, og forvalter Handelsparken Sortland i samarbeid med Polaris.

– Polaris eiendom har en solid nord norsk aksjonærgruppe, og som vi synes er et spennende selskap og være en del av, sier Raymond Olsen.

En av hovedeierne i Polaris er Per Strand-familien, som har slektsrøtter til Sigerfjorden.

– Vi har observert at det er flere eiendommer som har vært, og er til salgs på Sortland.

Dette mener jeg er positivt for utviklingen for Sortland sentrum.

Ny kapital skal finne veien til nye prosjekter, og etablerte eiendommer får nye eiere med nye øyne.

Dette mener jeg kan bety en god og fin utvikling av sentrum, og en forsterkning av Sortland som regionsenter for Vesterålen, sier Raymond Olsen.