Nytt kvartal i byen

Busstasjonen i Sortland sentrum tenkes nå bygget ut som et kompakt kvartal. Nybygg i 3 etasjer vil gi 14.000 kvadrat nytt forretningsareal. Bussene må delvis vike plass for det nye senteret.

Slik ser arkitektene for seg Kvartal 8 i fremtiden (skisse: Arc arkitekter AS).

Både i byplanen og andre planer er det lagt opp til at Sortland sentrum skal fortettes og utvikles som en by.

Omkring bussterminalen har det vært et stort område på ca 10 mål, som kun har vært brukt til parkering.

Etter flere eierskifter er det nå selskapet Kvartal 8 Sortland AS som vil utvikle eiendommen.

Foreløpige skisser er sendt over til kommunen, ettersom planene er helt i startfasen. ARC arkitekter AS har utformet planen.

Selve terminalbygget som står der i dag vil bli bevart, men ellers blir det store endringer i bybildet.

Mot Strandgata blir det 3 etasjer med forretningsarealer, pluss parkeringskjeller under bakken.

Mot Vesterålsgata blir det 2 etasjer med forretningsareal, og dermed kan man ha 2 etasjer under gatenivå med parkering.

Bussene må ut i lommer langs Vesterålsgata etter utbyggingen (skisse: Arc arkitekter AS).

Selve bygget til bussterminal røres ikke, men holdeplass for busser blir flyttet til lommer langs Vesterålsgata og Nordre Frydenlund allé.

Dette betyr et mye sterkere fokus langs fylkesveien, som allerede er meget sterkt trafikkert. Busser skal stanse og passasjerer stige av og på.

Om dette er en løsning Nordland fylke kan akseptere, gjenstår å se.

Å ha busstopp langs gateløpet Nordre Frydenlund kan også bli utfordrende. Her er det allerede i dag ganske smalt.

Parkeringskjellerne under det nye kjøpesenteret vil få innkjøring fra Strandgata.

Til sammen planlegges det 260 parkeringsplasser under nybyggene.