Jobber hele sommeren

Hovedveien sørover fra Sortland by vil ha trafikk-regulering hele sommeren. Gang- og sykkelveien er gravd opp og myke trafikanter ledes derfor ut på fylkesveien og bruker et felt der.

Byggearbeid for ny pumpestasjon for avløp på Myrland (foto: Sortland kommune).

I en periode fram til 1. september vil de trafikale forholdene på og langs fylkesvei 82 på Myrland, være annerledes enn til vanlig.

Fylkesveien er snevret inn til èn kjørebane, og denne er dessuten lysregulert.

Gang- og sykkelveien er gravd opp som del av grunnarbeid for en ny pumpestasjon og renseanlegg til avløp.

«Myke trafikanter» ledes derfor bort fra den kommunale gang- og sykkelveien og ut på bilveien.

Det er satt opp et skillegjerde i de ene kjørefeltet og dermed blir det bare et felt som er åpent.

Lysregulering vil sørge for at trafikken likevel går greit forbi stedet, men det kan oppstå litt kø på enkelte tidspunkt.

Årsak til disse endringene er altså arbeid tilknyttet et nytt avløpsanlegg, melder Sortland kommune.

Det skal legges nye avløpsrør fra Steiroveien til Myrland.

Dette er en tilrettelegging for et kommende renseanlegg øst for fylkesveien, ved sjøkanten.

I sommer skal det også bores gjennom fylkesveien for framføring av avløpsledninger.

Det vil foregå maskinarbeider på begge sider av fylkesveien, og byggeplassgjerder atskiller kjørende og myke trafikanter fra disse arbeidene.