Vil selge kjøpesenter

Eierne av Skibsgården senter på Sortland varsler at kjøpesenteret vil bli lagt ut for salg i løpet av høsten. Bakgrunnen for salget er å frigi kapital til satsing på andre deler av næringsvirksomhet.

Skibsgården senter legges ut for salg i høst.

Det er selskapet Georg A. Ellingsen AS som nå varsler at man tenker på å selge Skibsgården.

Daglig leder, Geir Abel Ellingsen, påpeker at dette er et solid og veldrevet senter, som har en godt innarbeidet posisjon i markedet.

– Vi mener at tiden nå er inne til å levere stafettpinnen videre til nye eiere som ser potensialet i Vesterålen, i Sortland og i Skibsgården, sier Ellingsen.

– Vi følger oss trygge på at nye eiere vil kunne fortsette å videreutvikle senteret i årene som kommer.

Bakgrunnen for salget er at vi ønsker å frigi kapasitet og kapital til økt satsning på de øvrige delene av vår forretningsvirksomhet, sier Geir Abel Ellingsen.

Skibsgården fyller i år 25 år og er etter vår oppfatning et solid og veldrevet senter som har en godt innarbeidet posisjon i markedet.

Salget vil skje gjennom Nordmegler ved daglig leder Artur Holand.

Salgsprospekt er under utarbeidelse og senteret vil bli lagt ut for salg i løpet av august 2023.

Ellingsen påpeker at han gjerne tar en samtale om saken, dersom noen allerede nå vil ha kontakt om salget.