Vil legge nye planer

En ny bydel sør i Sortland by har vært snakket om lenge, men nå blir det konkret planlegging. Alle grunneierne i området ved Natsteinøra er med og ønsker å se på det store bildet i første omgang.

Nye planer for det blå området skal nå legges (fotoill.: VNY).

Langs sjøkanten bak brannstasjonen, den gamle betongfabrikken og videre mot SMT er det et stort ubrukt område.

Her er det svært langgrunt, slik at det egner seg meget godt til å fylle ut.

Det er snakk om mer enn 44 mål, men hvor mye man ender opp med til slutt vet ingen foreløpig.

Alle grunneiere på Natsteinøyra (Naksteinøra) ser nå på muligheten for å inngå samarbeid om en felles regulering.

Sortland kommune er desidert største eier her, etter overtakelsen av Nortura-anlegget for noen år siden.

Vesterålskraft produksjon AS, Natsteinsøyra AS, Thorbjørn Dragland og Sveis & maskinteknikk eiendom AS er også med her.

Grunneierne har engasjert konsulentene Rune Kufaas og Sol Maria Haugan i HRP avdeling Tromsø.

Konsulentene skal se på hvordan samarbeidet mellom grunneierne kan gjennomføres og formaliseres i en tidlig fase.

Det er laget et utkast til en samarbeidsavtale, som nå er på høring hos grunneierne.

Plankartet ser foreløpig slik ut (foto: HRP).

I utkastet er det også laget et forslag til en fremdriftsplan for prosjektet etter at samarbeidsavtale er inngått.

De anbefaler å starte med å engasjere en prosessleder som kan representere alle parter i den videre prosessen.

Deretter blir det en trinnvis fremdrift i planarbeidet, med nært samspill mellom eierne og konsulentene.

Fase en blir å definere felles mål-bilde gjennom å beskrive ønsker og krav.

Fase to kan bli en mulighetsstudie med skisseprosjekt og volumstudie.

Fase tre blir en mer konkret planprosess frem til godkjent reguleringsplan.

Grunneierne skal dele på utgiftene i forhold til størrelse på deres eiendommer.

Det betyr at Sortland kommune tar halve regninga, mens Natsteinsøyra AS (Iparsell as) tar 35%.

For Sortland kommune er det hittil eiendomsforvalter Silje Rognlien Brekke og kommunearkitekt Kristine Røiri som vil følge prosjektet.