Byggestart for blokk

Den første av 4 blokker på Kjempenhøy i Sortland er nå påbegynt. Her er 9 av de første 12 leilighetene allerede solgt, så man har startet salg av neste byggetrinn også, med 11 leiligheter.

Fundamenter til første blokk på Kjempenhøy er allerede støpt og byggeprosjektet begynner snart å materialisere seg. Til venstre deler av Sjøgata omsorgsboliger.

-En eventyrlig salgsstart på 9 av de 12 første leilighetene, gjør at det allerede nå åpnes for salg i trinn to, fortelles det på nettsiden til prosjektet. Størrelsen her spenner fra ca 80 kvadrat på de minste leilighetene til ca 100 på de største.

Bak dette prosjektet står selskapet Kjempenhøy boliger AS, som eies med en halvdel hver av Ulv E. Steinsvik på Melbu og ex-fiskeoppdretter Ragnvald B. Eriksen i Svolvær. Eriksen har skutt inn penger i prosjektet som investor, mens det altså er Steinsvik som bygger ut.

Kjempenhøy-prosjektet har vært en del omstridt, da den største blokka vil komme langt ut og skygge for sol og utsikt til omsorgsboligene i Sjøgata. Planene er likevel godkjent av kommunen og politikerne, slik at alt vil bli bygget.

Til tross for godkjente planer har det vært en lite hake ved det hele, at både kommunen og Statens vegvesen har krevd at krysset mellom Vesterålsgata og Kjempenhøyveien skulle være påbegynt før prosjektet kunne starte. Som kjent har dette ikke skjedd.

I vedtaket fra kommunen der prosjektet gis «rammetillatelse» står det at «trafikale løsninger må være påbegynt» før man kan starte opp byggearbeidene. Før det kan gis brukstillatelse til leilighetene skal både kryss og Kjempenhøyveien «være opparbeidet».

Første byggetrinn blir en blokk i 3 etasjer med 12 leiligheter, som får god utsikt over Sortlandsundet og den planlagte båthavna i prosjektet.

På denne bakgrunn har Kjempenhøy Boliger As søkt om dispensasjoner, både for krysset og veien, slik at man kan starte opp byggingen. Det søkes også om dispensasjon allerede nå, for at beboerne kan flytte inn før veien og krysset er ferdig.

Sortland kommune har selv gjort vedtak som sier at veiarbeidet skal starte opp i 2021 og gjøres ferdig i løpet av knapt 2 år, altså en gang i 2023. Steinsvik ønsker ikke å utsette boligprosjektet så lenge, og vil derfor ha grønt lys for å gå i gang allerede nå.

De 3 første blokkene her vil ha 46 leiligheter til sammen. 12 i første bygg og 11 i neste, før man kommer med en større blokk på 23 leiligheter bak disse to første. Sistnevnte vil komme et lite steinkast fra Kiwi dagligvare.

Største leilighet blir på ca 120 kvadrat, mens de minste vil ligge på ca 60 kvadrat. Mange får veranda og gjerne med glass, slik at man kan nyte utsikten på beste måte. De fleste vil få en del utsyn til sjøen, selv om det blir 1. og 4. blokk som får best utsikt.

Steinsvik Hus og Entreprenør As bygger altså med dette prosjektet ca 90 nye leiligheter i Sortland by. Firmaet har ca hundre års historie å se tilbake på og til sammen har Steinsvik vært med på å realisere ca 3.000 boenheter, om man regner med hytter også.