Mat for advokatene

Nå gir Coop-bygget på Strandskog mange nye oppdrag til flere advokater. Kommunen nekter ferdigattest og vil tvinge igjennom en regulering som ingen andre lenger ønsker. Da overtar advokatene.

Bygget med Coops to butikker har vært i full drift i halvannet år, men uten ferdigattest. Veikrysset er årsak til at ferdigattest nektes (arkivfoto).

Politikerne i Sortland får igjen en sak om Strandskogjordet og Coop-bygget, når formannskapet møtes neste torsdag. Det er ikke den første og blir ikke den siste, da det er blitt en fullstendig låst situasjon for sluttføring av dette 3 år gamle prosjektet.

Denne gang er det utbyggerne, ved Fazenda Utvikling As, som klager på vedtaket politikerne fattet i februar. Sortland kommune nekter å skrive ut «ferdigattest» før Fazenda legger en betydelig sum penger på bordet, eller selv bygger ut veikrysset etter planene fra 2016.

Det er imidlertid helt umulig å bygge ut krysset etter de vedtatte planene, og det er ingen andre enn Statens vegvesen som fortsatt ønsker å gjøre dette. De har imidlertid makt til å blokkere andre løsninger.

Det er derfor advokatene som nå ser ut til å ha tatt over saken. Fazenda bruker Advokatfirma Lønnum Da, mens kommunen støtter seg til Advokatfirma Rekve Pleym & Co Da. Lønnum tolker loven slik at kommunen ikke kan nekte ferdigattest, mens Rekve mener dette er helt greit.

-Dersom opparbeidelsen av veiløsningene er sikret økonomisk og vil bli utført innen rimelig tid, kan kommunen vurdere å utstede ferdigattest før veiene er ferdigstilt. Pr i dag er det ikke enighet om størrelse på et eventuelt anleggsbidrag fra utbygger, fastslår rådmann Randi Gregersen.

Hun anbefaler derfor politikerne å holde fast på vedtaket fra februar og overlate til fylkesmannen i Nordland å vurdere det juridiske nærmere. Kommunens advokat konkluderer på at man er på trygg lovmessig grunn, når man nekter å skrive ut ferdigattest før pengene er på bordet.

Eiendommen på Strandskog ble bygget i 2017 av Fazenda Utvikling As med det lokale selskapet Sortland Handelseiendom As. Kostnadene for prosjektet var ca 109 millioner kroner, ifølge offentlige regnskap.

Eiendommen har senere blitt solgt to ganger, og nå er det AKA as som står som eier. Dette er et firma som eier 150 større og mindre bygg rundt i landet og kontrolleres av familien Thoresen i Bærum.

For Fazenda er det dette som skaper hodebry, ettersom de fortsatt er ansvarlige for å fullføre planene fra 2016, men nå eier man ikke eiendommen lenger. Fazenda må trolig betale ut et betydelig beløp til kommunen, for å løse saken.

Hvor stort dette beløpet blir er det ingen som vet. Fazenda har tilbudt kommunen et beløp på knapt en million, mens et nytt veikryss og ekspropriering av eiendommer hos naboene trolig vil koste flere titalls millioner.

Sortland kommune er lite villig til å dekke opp kanskje 15-25 millioner her, pluss å føre rettssak mot flere bedrifter på motsatt side av veien. Dette mener man Fazenda skal dekke.

Kommunens mann, Brynjulf Øverby, er begynt å prosjektere de opprinnelige planene fra 2016 og har leid inn flere konsulenter for dette. Kommunen betaler regninga inntil videre, men har varslet Fazenda om at man vil videresende en samlet faktura om ikke lenge for å dekke opp dette.

Det pussige bakteppet her er at Coop-bygget for lengst er tatt i bruk og fungerer helt utmerket. Eiendommen er opparbeidet og avkjøringene fungerer også greit. Ikke en klage er kommet til kommunen så langt. Men fortsatt nekter man altså å skrive ut den verdifulle «ferdigattesten».