Elendig grusvei

Veien til Kinn i Sortland har nærmest gått i fullstendig oppløsning denne vinteren. Veien eies av kommunen, men grunneierne vil nå ta saken i egne hender og få strekningen kjørbar igjen.

Slik ser deler av veien til Kinn ut, etter at vårløsning har gjort sitt. Grusen er vasket bort og det er nesten uframkommelig for vanlige biler (foto: Kinn grunneierlag).

På denne bakgrunn søker man om et tilskudd fra Sortland kommune på 40.000 kroner. Grunneierne stiller selv med 70.000 kroner, og for en samlet sum på 110.000 kroner mener man altså det skal være mulig å sette veien i kjørbar stand igjen.

Sortland kommune overtok ansvaret for den kommunale Kinnveien fra Kvæfjord kommune pr 1. januar år 2000, da Godfjorden ble overført til Sortland. Kinnveiens lengde er ca. 15 kilometer fra fylkesveiens snuplass på Myrland og til veiende på Kinn.

Veien blir ikke brøytet på vinteren siden det nå ikke lenger er noen som er fastboende verken på Finnsæter eller på Kinn. Husene i disse bygdene blir likevel holdt i god stand og brukes som hytter og fritidsbolig for mange med røtter i området.

På sommertid er det også registrert en økende trafikk av folk som er på sightseeing, på jakt- eller fisketur, bade- eller bærtur og annet. I tillegg er det en næringsdrivende som har sin reinflokk i området og som bruker veien i egen næringsvirksomhet.

Kinn grunneierlag, Finnsæter grunneierlag og Myrland utmarkslag vil foreslå følgende felles spleiselag for opprusting av Kinnveien. Det har vært foretatt omfattende og mange private ryddinger av veien, buskklipping og klipping av oppvoksende «midtrabatt» m.v.

-På tross av at dette er en kommunal vei, gikk Finnsæter grunneierlag til innkjøp av en 5-6 lass med grus for noen år siden. På dugnad ble denne grusen fordelt i de verste hullene. Nå er veislitasjen kommet så langt at veien er knapt kjørbar, skriver Kurt Myrland i en henvendelse til Sortland kommune. Brevet er også undertegnet av Hans Pedersen og Arne Emil Iversen.

-Vi ser det som helt nødvendig at kommunen tar et ansvar for egen vei. Det må her nevnes at Sortland kommune har et ansvar for bl.a brannberedskapen, og det også i kommunens ytre områder. I en sånn sammenheng er forhold som vei og kjørbarhet helt sentral, og tidsfaktorens betydning ved brann skulle det nesten være unødvendig å nevne, påpeker brevskriverne.

Bygningene på Kinn og Finnsæter er svært gamle og har i likhet med Jennestad brygge fått kommunal vernestatus. Det har vært bosetting og aktivitet i disse bygdene flere hundre år tilbake i tid.

-Utbedringen av veien tenkes i første rekke å skje med hjelp av påføring av grus. Vi mottar selvfølgelig gode råd fra teknisk etat mht. hvorledes Kinnveien på en best mulig måte kan opprustes til noenlunde kjørbar stand.

Ved en befaring av Kinnveien vil en trolig fort komme fram til at det vi her trolig snakker om kommunens verste veistrekning. Noe må gjøres og kommunen har et ansvar for egen vei, skriver Kurt Myrland.

Søknaden er altså på beskjedne 40.000 kroner, som skal gi betydelig bedre kjøreforhold på 16 kilometer grusvei helt ut til Kinn.