Bygg til 170 millioner

Forleden ble grunnsteinen lagt ned for bygging av den nye raudåte-fabrikken ved Hognfjorden i Sortland, der Calanus AS nå skal investere 170 millioner kroner til foredling av helsekost.

Direktør Gunnar Rørstad har nå gitt startsignal for bygging av ny fabrikk for Calanus AS i Sortland (foto: Calanus As).

Det var næringsråd Ingelin Noresjø i Nordland som la ned grunnsteinen, sammen med ordfører Tove Mette Bjørkmo i Sortland, da Gunnar Rørstad gav startskuddet for byggingen, som skjer på Bogan ved innløpet til Hognfjorden. Nærmeste nabo bli Holmøy Maritime As.

Fabrikkprosjektet har en total investeringsramme på 170 millioner, hvorav 65 millioner skal finansieres med egenkapital. Det er inngått avtaler med DnB og Innovasjon Norge om samlet lånefinansiering av 105 millioner.

Hovedentrepriser for prosessanlegg er tildelt firmaet Skala AS, mens Total Bygg og Anlegg AS skal reise selve bafrikken. Rørstad regner med at anlegget er i full drift i februar 2021.

-Vi er tilfreds med at Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å åpne for kommersiell høsting av raudåte, ikke minst på bakgrunn av den omfattende kunnskapen Calanus AS har brakt til veie om høsting av ressursen og om produkt- og markedsmulighetene for denne spennende råvaren.

Vi har fått bekreftet tilstrekkelig markedspotensial for våre unike helse- og ernæringsprodukter, både gjennom sterk kundevekst i Norge og betydelig interesse internasjonalt, sier direktør Rørstad i en pressemelding.

-For å kunne betjene eksisterende og fremtidige kunder på en god måte er det helt nødvendig å kunne øke vår produksjonskapasitet. Vi er derfor glade for å ha fått med oss solide regionalt forankrede investorer på å finansiere selskapets investeringer når vi nå går over i en mer industriell utviklingsfase, sier direktøren.

Calanus AS vil nå inngå langsiktige avtaler med flere fartøyeiere om høsting og levering av råstoff basert på selskapets kunnskap og teknologi. Selskapet vil stille strenge krav både til selve råstoffet og til hvordan kvalifiserte fartøy skal utøve selve høstingen.

Leder i Norges kystfiskerlag, Arne Pedersen, mener imidlertid fisket etter rødåte er direkte galskap. Han frykter ifølge NRK Nordland at det kan ødelegge bestanden av kysttorsken.

– Rødåta er en nøkkelart for torsken og er startforet til nyklekket torskeyngel. Når du fisker etter rødåta så tar du også med deg millioner av torskeegg eller yngel. Det er galskap å åpne for rødåtefiske i disse områdene, sier Pedersen.

Næringsråd Noresjø er imidlertid ikke bekymret. – Dette betyr økt kompetanse i Sortland innen en sjømatnæring som vi ikke har sett så mye til tidligere. Her kan vi utvikle ny teknologi og varer, både til fiskerinæring og mennesker, påpeker hun.

Fra Calanus selv og fra fiskeriforskningen er det en helt klar oppfatning av at raudåteressursen er mer enn stor nok til å tåle en viss beskatning.

-Vi søker å etterleve de høyeste miljøstandardene i alle deler av vår aktivitet og vi stiller et absolutt krav om at fartøyene vi samarbeider med deler denne ambisjonen. Vi er trygg på at norske fiskere har kompetanse til å opptre bærekraftig også når det gjelder høsting av raudåte, og har full tillit til at myndighetene vil forvalte ressursen på en minst like bærekraftig måte som for andre viltlevende marine ressurser i Norge, sier Gunnar Rørstad.

Selskapets hovedprodukt er Calanus® Oil, en økologisk bærekraftig kilde til omega-3 fettsyrer for mennesker. Calanus® Oil har en unik sammensetning og har vist fordelaktige egenskaper så som økt insulinfølsomhet, reduksjon av intraabdominalt fett og kraftig betennelsesdempende effekt.

Calanus AS jobber nå med videreutvikling av klinisk dokumentasjon i menneske i flere land med sikte på søknad om godkjenning av helsepåstander i henhold til EUs og andre myndigheters regelverk på området. Selskapet jobber også med funksjonelle ingredienser rettet bl.a. mot den globale akvakulturindustrien.