Strømpris kun 9 øre

Pinsetilbudet på strøm i Vesterålen er kun 9 øre for en kilowattime. Årsak er mye vind i Tyskland. På Ånstadblåheia snurrer møllene likevel inn millioner hver eneste måned for finske Fortum.

Vindmøllene på Ånstadblåheia vises godt også på Holmstad, der de danner litt uryddig fotografisk bakgrunn for kirken med horisont mot himmelen. OBS: Bildet er ikke manipulert, men tatt med zoomkamera.

Mens prisen på strøm i vinter lå over 50 øre i lengre perioder, så har den stupt utover våren. Vesterålskraft selger nå 3-årig avtale om fastpris til 37 øre pr kWh. For de som følger spotpris i sin strømavtale så ligger den på kun 9 øre nå i pinsen.

Noe av årsaken til de svært lave prisene er ekstreme vindmengder i Tyskland som gir økt strømproduksjon. I tillegg spiller det inn med høyere CO2-kvotepriser, økt europeisk gassimport fra USA og ganske store nedbørsmengder i Norden.

Lokalt i Vesterålen er det Ånstadblåheia Vindpark As som er den store produsenten av elkraft. Møllene startet å levere strøm ut i nettet sent på høsten, og i løpet av knapt 4 måneder kunne Fortum notere produksjon av 28.370 mWh. Bare i desember var man oppe i nesten 13.000 mWh (13 millioner kilowattimer).

Dette gav Fortum en inntekt på 18 millioner kroner. Når vindturbinene nå går hele året, altså i 12 måneder, må man anta at de kan levere minst 3 ganger mer. Det betyr igjen en årlig inntekt for Fortum på ca 50-60 millioner kroner fra Ånstadblåheia.

Grunneierne på Ånstadblåheia får en bit av kaken her, med et utbytte som regnes i forhold til strømproduksjonen. Totalt blir det sendt ut 288.000 kr til grunneierne for 2018, der Sortland kommune har en mindre andel og mottar 20.000 kroner.

Dersom strømprisen fremover blir så lav som nå, på bare 9 øre, vil nok resultatet for Fortum bli svært dårlig for Ånstadblåheia Vindpark As. Her er investert ganske mange millioner i veier og infrastruktur, pluss de 14 vindturbinene på toppen.

Blant hovedårsakene til prisstupet inn i helgen er kraftig vind og mildt vær i Tyskland, påpeker kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight. – Det er ekstreme vindmengder i Tyskland i dag, og kombinert med høye temperaturer der blir det stor produksjon av vindkraft. Det er ganske unikt. Flere produsenter betaler nå for å produsere vind, sier Lilleholt til E24.

Det varme været trekker ned etterspørselen etter strøm, samtidig som vindmengden trekker tilbudet opp. Da faller prisene i Tyskland, og Norge importerer faktisk mer strøm herfra. Norske spotkunder kan dermed nyte pinsen med varmovnene på fullt, og kun betale 9 øre pr kWh.

«Vindparken» på Ånstadblåheia er nå i full drift og turbinleverandør Vestas har ansvaret for å vedlikeholde de 14 turbinene som er satt opp i vindparken. Vestas har i sin tur inngått avtale om innleie av vindkraftteknikere fra Nordkraft.

Fra 15. august i 2018 kunne i prinsippet produksjonen ta til for fra denne datoen ble det sendt målerverdier fra nettet. 19.september ble de første kilowatt-timene levert til produksjonsnettet. I
slutten av november var Fortum og Vestas enige om at vindturbinene var ferdig testet og klare for ordinær drift.

I løpet av sommeren 2019 skal en del «sår» i naturen lappes, slik at anleggsarbeidet på Ånstadblåheia skal etterlate minst mulige spor.  De 150 meter høye turbinene vil imidlertid bli å se på fjelltoppen i mange tiår fremover.