Bygger havfarm og båt

Prosjektet med «havfarm» utenfor Hadseløya går videre og Nordlaks bygger nå både oppdrettsanlegget og ny brønnbåt. Begge disse får motorer og propeller fra Rolls-Royce.

Den nye «havfarmen» til Nordlaks er under bygging og det samme gjelder en ny brønnbåt (fotomontasje/foto: NSK Shipdesign).

Nordlaks i Stokmarknes er i ferd med å bygge en 385 meter lang og 60 meter bred Havfarm for lakseoppdrett. Byggeoppdraget har gått til verftet Cimc Raffles i Kina. Samtidig har Nordlaks også bestilt en ny brønnbåt, som skal bygges ved verftet Tersan i Tyrkia.

Nå har Rolls-Royce fått ordre på utstyr til begge nybyggene som er utviklet av NSK Ship Design. Rolls-Royce skal levere seks «tunnel-thrustere» til den store havfarmen, som er utviklet for å kunne produsere oppdrettslaks lengre fra kysten enn i dag.

Den stasjonære havfarmen skal ligge i et havområde sør-vest for Hadseløya i Nordland, og er designet for å kunne utnytte områder som før ikke har vært mulige å utnytte til havbruk. Thrusterne skal brukes til å sirkulere vann i og under merdene.

– Det er første gang vi leverer thrustere til denne typen bruk. Vanligvis brukes de jo til fremdrift på skip, så det er spennende å se at teknologien vår får nye bruksområder. Det er bra at maritim næring kan være med å tenke nytt sammen med oppdretterne for å bidra til at Norge kan for å høste mat fra havet med nye, bærekraftige metoder, sier Ottar Ristesund i Rolls-Royce Marine i en pressemelding.

Nordlaks også bestilt en ny og miljøvennlig brønnbåt som skal frakte laksen levende fra offshorefarmen til prosessanlegg på land. Brønnbåten får fire LNG-motorer, propulsjon og DP-system fra Rolls-Royce. Brønnbåten vil øke transportkapasiteten til Nordlaks betraktelig, og får kapasitet til å frakte over 600 tonn levende laks.

– Ved å velge et hybridsystem som inkluderer våre velprøvde Bergen-gassmotorer og det energieffektive Promas propellsystemet, har Nordlaks og NSK Ship Design satset langsiktig med tanke på både miljøet og økonomien.

I tillegg har de spesifisert en propell-løsning som gir best mulig manøvrerbarhet – enten fartøyet opererer ved tradisjonelle oppdrettsanlegg i fjordene eller ved nye havfarmer lenger ute i røffere sjø. Dette kombinert med DP systemet gjør at fartøyet vil gi lave utslipp og være effektivt i drift i mange år, sier Ottar Ristesund, og legger til:

–Vi er glade for at Nordlaks har valgt Rolls-Royce Marine som leverandør på begge disse spennende prosjektene.

– Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i 50 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fire divisjoner: Aerospace, Power Systems, Defence og Commercial Marine.

– I Norge er det omlag 2 300 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 600 i Rolls-Royce Marine AS, mens cirka 700 er ansatt i Bergen Engines AS.

– Rolls-Royce Marine er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 25 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.