Går for gjenvalg

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, ble tirsdag nominert på topp igjen hos Arbeiderpartiet foran neste høsts lokalvalg. Hun går derfor inn for gjenvalg og vil ta 4 nye år i rådhuset.

Tove Mette Bjørkmo har vært ordfører i Sortland i 3 år og stiller nå opp til ny valgkamp for enda en periode (arkivfoto).

Det er blitt vanlig at de store partiene velger ut sin ordførerkandidat et års tid før valget, slik at vedkommende kan være med å påvirke programarbeid og sette sammen lista med de andre kandidatene til kommunestyret. Høyre har gjort dette og nå har også Sortland AP gjort sitt valg.

Tove Mette Bjørkmo er nominert på førsteplass og blir dermed APs kandidat til ordfører. Hun har fått med seg Svein Robert Vestå på andreplass, som dermed kan ende opp som varaordfører eller gruppeleder for AP.

På denne bakgrunn er det helt klart at Sortlands neste ordfører uansett blir en kvinne. Om ikke Tove Mette Bjørkmo skulle bli gjenvalgt, blir det Høyres kandidat, Marthe Hov Jacobsen, som vil ta plass i rådhus som ordfører fra høsten 2019.

Det har ikke vært noen lokale meningsmålinger i Sortland og Vesterålen, så det er usikkert hvordan stemningen er politisk sett. Striden om olje i LoVeSe og nedleggelsen av Andøya flystasjon har imidlertid skapt uro både innad i Høyre og AP. Flere lokale politikere – også i Sortland – har meldt seg ut i protest. Den hardeste debatten ser imidlertid ut til å være over.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo har knapt flertall i Sortland kommunestyre, med hjelp av stemmene fra Senterpartiet, SV og Rødt. Resultatet for disse partiene vil dermed være med på å avgjøre hvem som bli ordfører, ettersom det er to klare «blokker» i politikken.

Sortland AP skal, som de andre partiene, nå inn i et halvår med forberedelser til valget. Programmet skal utformes og hele valglisten skal settes sammen, med opptil ca 30 personer. Dette blir trolig klart tidlig på nyåret, slik at valgkampen kan starte for alvor.