Bussen kommer aldri

Utbyggerne av Steinbruddet i Sortland har fått pålegg om å bygge en holdeplass for buss. Det pussige er jo at her ikke går noen buss, og det vil heller ikke gjøre i overskuelig fremtid.

Ny holdeplass kommer, men bussen kommer ikke …

Utfordringene har stått i kø for byggeprosjektet i Steinbruddet på Sortland.

Da planene først ble lagt for mange år siden, var det et håp om en fremtidig bybuss skulle bli realisert.

Et kort prøveprosjekt ble raskt avsluttet og senere har det ikke vært seriøse forslag om dette.

Opprinnelige planer for Steinbruddet inneholdt derfor en busslomme, der en bybuss kunne stanse.

Sortland kommune avtalte å dekke halve beløpet på kostnaden for dette.

Utbyggerne av Steinbruddet har flere ganger sendt spørsmål til kommunen om man virkelig skal bygge holdeplass.

Det er en betydelig kostnad for dette, både for utbygger og for kommunen.

Steinbruddet Invest AS har foreslått å utsette dette til siste blokk, for å se an behovet for busstopp.

I januar i fjor bekreftet enhetsleder Brynjulv Øverby at kravet om holdeplass stod fast.

Han påpekte at kommunen ikke har satt av penger til dette, men vil betale sin andel når holdeplassen er klar.

Torsdag klubbet politikerne igjennom godkjenning av «Blokk A», og tok med et vilkår om den samme bussholdeplassen.

På dette tidspunktet visste både teknisk sjef og kommunedirektøren at det trolig ikke blir noen bybuss på mange år.

Nordland fylke vil ikke gi ei krone i tilskudd til noe slikt, og ber kommunen betale selv om man vil ha bybuss.

Dette fremkommer i et svar fra fylket, der man henviser til økonomiplanen frem til 2026.

I løpet av sommeren kommer det altså en ny holdeplass for buss langs Vesterveien ved Steinbruddet.

I løpet av høsten kommer det så en faktura til Sortland kommune, der man må dekke halvparten av kostnaden.

Hva dette vil koste er det ingen som vet ennå, men et betydelig beløp er det uansett snakk om.

Det eneste sikre er bussruten. Den finnes ikke og det kommer altså ingen buss.

Har du kommentarer til denne artikkelen, kan du sende en epost til red@vny.no.