Veteran på topp

Partiet Rødt stiller liste også til høsten kommunevalg i Sortland. Her er det en veteran på topp, men flere nye kandidater er også med på lista. Målet er minst like bra valg som sist.

Fra venstre Andreas Hjelle, Kjersti Ellingsen, Christoffer Ellingsen, Johnny Torgersen og Marte Mari Moen Hovlund (foto: innsendt)

Ved forrige kommunevalg ble Rødt det fjerde største partiet i Sortland med 447 avgitte stemmer.

Det gav 3 faste representanter i kommunestyret og en i formannskapet. Nå er den nye lista klar til høstens valg.

– Når Rødt Sortland på nytt har levert valglista til kommunevalget-23, er det sjølsagt fordi vi mener å ha en viktig rolle i sortlandssamfunnet, sier Christoffer Ellingsen.

Kandidatene på lista er klar til å videreføre og utvikle videre posisjonen som Rødt har hatt i snart tre tiår.

Særlig de siste 8 årene som medlem også i formannskapet.

Ei klar målsetting er at Rødt minimum skal klare å oppnå den samme posisjonen etter valget til høsten.

Plass i formannskapet er avgjørende for å kunne stille en sjølstendig og inngripende rolle i nesten alle saker.

Med Christoffer Ellingsen på topp og hans erfaring i kombinasjon nye kandidater som Marte Mari Hovlund og Andreas Hjelle.

I tillegg kommer Kjærsti Ellingsen, Johnny Torgersen og Rose-Mari Moen som kumulerte.

Til sammen utgjør dette et sterkt lag med allsidig bakgrunn og kompetanse.

Så vil det Rødt har stått for fram til nå, og det vi skal jobbe med framover, forhåpentligvis føre til at velgere ser på Rødts liste som den foretrukne på valgdagen.

– Vi tar gjerne imot tips til saker og partiprogram, sier Christoffer Ellingsen.

Lista er som følger: 1 Christoffer Ellingsen, 2 Marte Mari Moen Hovlund, 3 Andreas Hjelle, 4 Kjærsti Ellingsen, 5 Johnny Torgersen, 6 Rose-Mari Moen, 7 Ove Eirik Jensen, 8 Fatima Zozan Kaya, 9 Elna Viola Pareli og 10 Aslak Randers-Pehrson.

Videre følger 11 Johanne Oddveig Jakobsen, 12 Kjetil Larsen, 13 Thorhild Katrine Refsnes, 14 Inge Strøm, 15 Geir Ståle Breivik, 16 Freydis Finnseth Jensen, 17 Hans Arne Elvenes og 18 Ingrid Teigen.

Til sammen er det 25 navn, når man tar med 19 Erling Olav Lakså, 20 Julie Vestå, 21 Tor Reidar Ottesen, 22 Lill-Harriet Dalheim, 23 Ingunn Fredrikke Hamnes, 24 Marit Nordheim og 25 Irene Hartviksen.

Artikkelen her bygger på tilsendt pressemelding fra Rødt Sortland.