17 døde i trafikken

17 personer mistet livet på norske veier i årets tre første måneder. Dette er seks flere enn i tilsvarende periode i fjor.

Mer enn halvparten av de omkomne var unge mennesker. I mars omkom seks personer i trafikken.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

– Fjorårets første kvartal hadde spesielt lave ulykkestall, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

I år ser vi en økning tilbake til nivået vi hadde før pandemien. Det som bekymrer mest, er at mange unge dør på veiene.

Derfor er vi opptatt av å gi dem god føreropplæring slik at de er rustet til å ta gode og sikre valg i trafikken.

I tillegg formidler vi viktig kunnskap gjennom målrettede kampanjer om fart og oppmerksomhet, sier hun.

Rogaland har vært hardest rammet i årets tre første måneder, med seks drepte i fem ulykker.

I Troms og Finnmark omkom tre, mens det var to som døde i hvert av fylkene Møre og Romsdal og Viken.

Fylkene Innlandet, Nordland, Vestland og Trøndelag hadde ett dødsfall hver.

Ingen har omkommet på veiene i Oslo, Agder og Vestfold og Telemark så langt i år.

15 menn og 2 kvinner omkom i trafikken i årets tre første måneder, der nesten halvparten av ulykkene involverer unge menn.

12 omkom i personbil, og 10 av de 17 som er omkommet døde i ulykker med tungbil involvert.

Nesten halvparten av de omkomne i årets første måneder mistet livet i møteulykker, men det er også fire fotgjengerulykker.

I mars ble to unge gutter drept da de kjørte ut i vannet i Rogaland, og få dager senere døde også en ung mann da han kjørte av veien i samme fylke.