Brannstasjon på anbud

Øksnes trenger ny brannstasjon og nå er omsider prosjektet sendt ut på anbud. Prisen vet man ikke før tilbudene kommer inn, men kommunen håper å komme under 25 millioner.

Den nye brannstasjonen vil ligge svært sentralt på Myre, ved Havnegata, og ha meget kort tilkjøringstid for mannskapene og kort veg ut til eventuelle brannsted. Innfelt fasade av den nye stasjonen.

I flere år har Øksnes kommune forsøkt å få på plass en ny brannstasjon, innenfor økonomiske rammer som kan forsvares. Da man sist bad om anbud fra entreprenørene, og håpet å komme under 13 millioner, var laveste pris på det dobbelte. Kommunen avlyste da prosjektet, rett og slett fordi det ikke var 30 millioner i kommunekassen til dette bygget.

Nå er altså håpet å kommune vesentlig under dette. Prisen vil imidlertid ikke bli klar før tilbudene kommer inn den 15. desember. Kontraktene skal signeres i løpet av uke 8 neste år, slik at bygget skal kunne tas i bruk innen jula 2018.

Øksnes kommune har nå lagt prosjektet åpent ut til alle entreprenører i Norge, slik at alle kan regne pris og komme med tilbud. I rådhuset sitter Bengt Stian Nilsen som leder for eiendomsforvaltningen og venter spent på reaksjonen fra entreprenørene.

Det er ÅF Solid Colsult AS i Molde som har laget skisser og planer for nybygget. Her har man strippet ned all luksus, slik at man får et svært nøkternt bygg for det lokale brannkorpset. Kommunen påpeker at i valg av entreprenør så vektlegger man prisen med 80%. Det er altså helt avgjørende å få prisen ned.

Første etasje vil bestå av en vaskehall på 52 kvadrat og et tilknyttet vaskerom. Her kan altså bilene kjøres inn for vask, før de flyttes over til selve garasjen. Det er 3 store porter på ene siden av bygget, mens det er 3 mindre på baksiden. Dermed kan man kjøre inn både store og små biler i en felles garasje på 247 kvadrat.

Første etasje vil ellers inneholde garderober for mannskapene, lager og toaletter. Andre etasje vil ha et stort møterom på 62 kvadrat, pluss 3 kontorer. Også her blir det toaletter og garderober, pluss et lite lager.

Ytre mål på brannstasjonen er 32 meters lengde og 18 meters bredde. Dermed er det grunnflate på 576 kvadrat og totalt areal på ca 600 kvadrat.

Øksnes kommune har allerede utarbeidet svært detaljerte planer og stiller en rekke krav til entreprenøren. Likevel står det åpent på flere felt der man tar imot innspill. Dette gjelder blant annet utformingen av taket, som gjerne kan være saltak. Om kostnaden blir lavere, er man også åpen for å godta flatt tak. Utvendig kledning er heller ikke avgjort, så det er foreløpig litt uvisst hvordan brannstasjonen vil se ut når den står endelig ferdig.