Start på ny gangveg

Et nytt fortau, med gang og sykkelveg, skal nå bygges ved Sandnes i Hadsel. Til sammen er prosjektet beregnet å koste 20 millioner og det er Nordland fylkeskommune som betaler.

Isak og Oliver er elever ved Sandnes skole. De tok fredag første symbolske spadetak sammen med fylkesråden, for en ny gangveg ved Sandnes i Hadsel (foto: NFK/Gøran Sofienlund).

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp), var fredag på Sandnes for å overvære de første symbolske spadetakene. -Vi  ønsker vi å gjøre det tryggere for de myke trafikantene. Derfor bygger vi nå 660 meter med gang- og sykkelveg, forteller samferdselsråden.

Langs fylkesveg 885 gjennom Sandnes ferdes det en god del barn og unge. Området er tett befolket og det passerer 850 kjøretøy i døgnet på denne vegen.

Beboerne på Sandnes har stått på for å få en gang- og sykkelveg på plass. -Sånn skal det være. Behovet her er velbegrunnet. Gang- og sykkelvegen vil nok ha betydning for alle brukere til alle døgnets tider, mener Eggesvik.

-Prosjektet vil koste totalt 20 millioner. Nyvegen skal stå ferdig i løpet av høsten 2018, sier han.

Det er Statens vegvesen som bygger vegen på vegne av Nordland fylkeskommune. Prosjektet omfatter sikring av fjell og bygging av noen murer. Rivning av en bolig og garasje må også til, pluss etablering av busslommer og veglys. Noen nye avkjørsler kommer også og litt justering for parkering. Vann- og avløp får også litt omlegging på strekningen.

Det er mye løs stein og bebyggelse i umiddelbar nærhet av anleggsområdet, og det første entreprenøren gjør er derfor å sørge for at fjellet er sikret så godt som mulig, før de setter i gang med resten av byggearbeidet.

Det vil bli redusert fremkommelighet gjennom anleggsområdet og trafikantene må beregne litt ekstra kjøretid i hele anleggsperioden.