Bosetting gir tilskudd

Sortland kommune har fått 900.000 kroner ekstra for bosetting av flere flyktninger enn det som IMDI hadde bedt om. I fjor ble det 53 nye bosatte flyktninger i Sortland.

Regiondirektør Ohene Aboagye i IMDI er selv innvandret til Norge fra Ghana. Nå har han på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet innvilget Sortland kommune 900.000 kroner ekstra som tilskudd for 2016.

Sortland kommune hadde ved utgangen av 2016 bosatt til sammen 53 flyktninger. Samlet har kommunen dermed utløst tilskudd for 18 flyktninger flere enn oppfordringen var fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Dette utgjør et samlet beløp på 900.000 kr. Ekstratilskuddet skal legge til rette for at kommunene bosetter flere flyktninger. Kommunene får et ekstratilskudd på 50.000 kroner per person som ble bosatt utover IMDIs tall for 2015.

Dette skriver regiondirektør Ohene Aboagye i IMDI til Sortland kommune. Det gis tilskudd for alle flyktninger som bosettes i samråd med IMDI, men nå kommer det altså et ekstra tilskudd også. Årsaken til dette er kommunestyrets vedtak om å ta imot flere flyktninger enn det Sortland tidligere har gjort.

Sortland kommunestyre vedtok i april i fjor å øke antall flyktninger man ville bosette. Totalt ville politikerne at antallet nye flyktninger i Sortland i 2016 skulle være 50. Videre foreslo rådmannen å øke antallet med 10 for hvert år, til og med 2018. Det vil si totalt 60 nye i 2017 og 70 nye i 2018. Vedtaket ble gjort mot stemmene fra FrP. Dette er betydelig over det tallet som IMDI har bedt Sortland ta imot og dermed får man ekstra penger.

Målgruppen for tilskuddsordningen er flyktninger og deres familiegjenforente som bosettes i kommunene gjennom avtale mellom staten og den enkelte kommune. Familiegjenforente til flyktninger som kommer til kommunen i etterkant av bosettingen er ikke omfattet av ordningen. Denne ordningen vil fortsette også i 2017 og dermed kan kanskje Sortland igjen få nytt tilskudd om det fortsatt bosettes ekstra.

Regiondirektøren i IMDI, Ohene Aboagye, er altså selv innvandret til Norge. Ifølge hans egen fortelling på nett var han kanskje mer en immigrant enn en flyktning da han kom for 33 år siden. Som en av 12 søsken i Ghana hadde han en vanskelig oppvekst. Litt skole ble det i tillegg til mange småjobber. Han gikk senere inn i militæret og fullførte utdannelsen. Deretter bestemte han seg for å dra til Norge. Han ble tatt godt imot som medlem i «7-dags adventistene» i Hønefoss og tok ny utdanning i Norge. Deretter fikk han jobb i Helsedirektoratet og senere i IMDI, der han nå er regiondirektør for IMDI Vest.

Ohene er altså selv en suksesshistorie på integrering i Norge. Fra fattig bilvasker-barn i Ghana til respektert regiondirektør i norsk forvaltning er det et ganske langt sprang. Ohene sier seg at han er svært takknemlig for mottakelsen i Norge og at han har fått nye muligheter her. Likevel savner han familie og venner i Ghana, men er nå veletablert i Norge.