Tvil om vegløfte

Ordførerne i både Hadsel og Sortland ytrer i dag tvil om løftet fra Kjell-Børge Freiberg og regjeringen om «Hålogalandsvegen». De påpeker at det ikke følger med noen sikre friske penger.

-En gledens dag, sa statssekretær Kjell-Børge Freiberg (FrP) i Olje- og energidepartementet da han holdt pressekonferanse i dag på fylkesgrensa mellom Nordland og Troms, sammen med Dagrun Eriksen (KrF), Margunn Ebbesen (H) og Kent Gudmundsen (H). Kortere veg via Fiskfjorden er en del av prosjektet «Hålogalandsvegen» (fotomontasje VNY/OED/SVV).

Statens Vegvesen har lenge jobbet med forberedelser for et stort vegprosjekt mellom Harstad, Evenes, Vesterålen og Lofoten. Dette har vært omtalt i kostnader på omkring 3 milliarder, men nå er prislappen steget til minst 8,7 milliarder. Nye tunneler til og fra Fiskfjorden er sentralt i dette for å kutte ned avstandene. Dette er en del av NTP (nasjonal transportplan) som har vært mye omtalt i riksmedia de seneste dagene.

-Det er en gledens dag der vi nå gir klarsignal til det som blir Nord-Norges hittil største enkeltstående veiprosjekt. Det er et gigantisk prosjekt der kostnadene har tredoblet seg fra de første anslagene på under 3 milliarder kroner, til nå over 8 milliarder, sier Kjell-Børge Freiberg til NRK. Under pressekonferansen ble det offentliggjort at regjeringa foreslår 8,7 milliarder kroner til den 150 kilometer lange Hålogalandsvegen i Nasjonal Transportplan.

Både ordfører Tove Mette Bjørkmo i Sortland og ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel har en noe mer avdempet jubel. De etterlyser konkrete bevilgninger og påpeker at de tre armene videre til Harstad og Sortland ikke er med. Mot Vesterålen vil derfor vegprosjektet stoppe i Langvassbukta.

-Det er ikke sagt noe om bompenge-finansiering og at det er et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS) vet vi jo. Det betyr at private firma bygger veien, mens staten forplikter seg til å betale leie for veien i 20-30 år. Det stemmer derfor ikke at de legger pengene på bordet nå, sier Tove Mette Bjørkmo i en kommentar til Bladet Vesterålen.

-Det er fint at veien blir prioritert, men vi er samtidig skuffet over at de tre armene inn til Vesterålen, Harstad og Narvik ikke er med. Fisken transporteres hele veien og det er viktig å få hele veien prioritert. Derfor håper jeg noe skjer frem til behandlingen av NTP på Stortinget, sier ordfører Siv Dagny Aasvik i en kommentar til Harstad Tidende.

Prosjektet er regnet som det største i Statens vegvesen Region Nords historie. Det har vært et massivt politisk engasjement for finansiering av vegprosjektet. Blant annet gikk regionrådene i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten nylig sammen for å fremheve viktigheten av prosjektet.

-Vi må kunne la oss begeistre. Dette skal vi gjennomføre. Vi løfter veiprosjektet framover i tid, men byggestart allerede til neste år. Vi har lyktes. Investeringene til Nord-Norge har økt til over 21 prosent med denne regjeringen mot at vi lå under 14 prosent med de rød-grønne, sier Margunn Ebbesen til NRK.

Kostnadene til Hålogalandsvegen fordeler seg på 90 kilometer oppgradering av eksisterende veg, 30 kilometer vei i ny trasé og 30 kilometer tunneler. Hålogalandsveien omfatter E10, Riksvei 83 og Riksvei 85 mellom Evenes, Harstad, Sortland og Svolvær.

Hålogalandsvegen er ikke det eneste prosjektet som har fått lovet pengedryss fra Nasjonal Transportplan. Nylig kom det fram at både Avinor og de andre transportetatene går inn for at det skal bygges ny lufthavn i Bodø. For en uke siden kom trolig finansieringen på plass med 2,4 milliarder kroner via NTP.