Færre kjøper aviser

Lokalavisene i Vesterålen merker stadig fall i salget. Bladet Vesterålen faller mest med et minus på 470 aviser, ned til 6.034. Det er en minus på 7%. SortlandsAvisa faller også og solgte i fjor bare 1.178 aviser. Det er minus på 5,5% eller 71 aviser. Opplaget for Vesteraalens Avis i Hadsel var i fjor på 1.946. Fallet her er på 4% eller 90 aviser. Andøyposten har et papiropplag på 1.535, som er litt ned fra tidligere. Eneste avis som kan vise til økning er Øksnesavisa på Myre, som nå selger 1.583 eksemplarer. I tillegg til disse tallene for papirutgavene har flere av avisene også en god del lesere via digitale utgaver. Bladet Vesterålen har for eksempel full tilgang digitalt for de som kjøper papiravisen, pluss 52 som bare er digitale kunder. For de andre avisene er tallene nokså forvirrende, så det er litt uklart hvordan man definerer kundene. Trenden er imidlertid at papiravisene stadig faller, mens flere velger å lese nyhetene på nett.