Penger til veteranbåt

Foreningen «Glimts venner» får nesten en million kroner fra Riksantikvaren for å restaurere ferdig treskøyta fra Bø. Tidligere har man fått 400.000 kroner og arbeidet har vært gjort ved Samhold Slip i Alsvåg, der man er eksperter på nettopp trebåter og gamle byggemetoder. I fjor fikk foreningen ingen støtte og dermed stanset restaureringen opp. Nå kan man gå i gang for fullt, med kroner 978.150,- på konto. Foreningen søkte om 1,8 millioner, men fikk altså ca halvparten øremerket kutteren «Glimt II» som ble bygget i 1933. Riksantikvaren vurderer både realismen i prosjektene og det lokale engasjementet. Det legges også vekt på å at det over tid skal være en rimelig geografisk fordeling av ressursene. I 2017 satses det på å holde fremdrift ved igangsatte prosjekt for å kunne frigjøre verkstedfasiliteter og tilskuddsmidler for kommende prosjekt. For 2017 har det kommet inn søknader fra 154 fartøyer på til sammen ca. 285 millioner kroner. Riksantikvarens budsjett dekker kun 21 % av den totale søknadsmassen.