God søkning til Kleiva

Både naturbruk og akvakultur får fulle klasser ved videregående skole på Kleiva til høsten. Gode tider i laksenæringa gir dermed også utslag på skolene med øket interesse hos de unge.

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen, kan vise til fine søkertall for videregående skole i Sortland, der Kleiva nå få klasse i naturbruk og akvakultur (fotomontasje).

-Disse søkertallene viser elevenes førstevalg. Vi ser at det gir uttelling når skolene klarer å vise fram sine spennende tilbud, forteller fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen. Det er god søking til naturbruk, men særlig akvakultur har fått et bra løft i år. -Vi får fulle klasser både på Sortland og på Inndyr som hører under Meløy videregående skole, forteller Olsen.

På Kleiva er det 39 søkere i naturbruk førsteåret og 14 søkere på akvakultur andreår. Disse tilbudene er organisert under Sortland videregående skole, som til sammen har 632 søkere på sine mange tilbud. Idrettsfag er imidlertid den største posten, med hele 46 søkere på førsteåret.

Akvakultur Vg2 er tilbudet til de som ønsker å jobbe med fiskeoppdrett. Det danner grunnlag for fagbrev i oppdrettsnæringen. Kurset er planlagt i nært samarbeid med oppdrettsnæringa i nordfylket. All praksisundervisning vil foregå i kommersielle anlegg i næringa. Teoriundervisning vil foregå på Kleiva og Sortland.

8677 elever har søkt videregående opplæring i Nordland. Det er en nedgang på 53 elever fra i fjor. Men i tillegg har 894 personer uten rett søkt skoleplass. Jevnt over er det god søking til Helse- og oppvekstfag. -Dette er arbeidskraft det er stort behov for. Og vi må fortsett ha trykk på jobben med å skaffe læreplasser i kommunene, påpeker fylkesråd Olsen.

Noen frykter at det er en flukt fra de mindre skolene og til de større skolene i regionsentrene. Dette er ifølge Olsen ikke trend hun kan bekrefte. -Heller tvert om. Vi ser en nedgang i søketall på Bodin i Bodø, og Polarsirkelen i Mo i Rana. Mens vi på de mindre skolene faktisk ser en økning, påpeker utdanningsråd Olsen.

Søkingen til Vg1 studiespesialisering går betydelig ned. Det samme gjør søkingen til Vg1 elektrofag. -Bare innenfor Vg1 elektrofag har vi nesten 100 færre søkere enn i fjor, forteller Olsen. Vg1 helse- og oppvekst, musikk, dans og drama, vg3 påbygging til generell studiekompetanse og medier og kommunikasjon øker. -Mens Vg1 bygg og anlegg, design og håndverk, restaurant- og matfag og TIP er stabil, avslutter fylkesråd Hild-Marit Olsen.

Hadsel videregående skole utdanner elektrikere i Vesterålen. Her er det 23 søkere på førsteåret. Hadsel har også linje for mediearbeidere og her er det 13 søkere på hvert av de to tilbudene skolen har. Største søkertall er på helse og oppvekst med 46 mulig elever. Til sammen er det 493 søkere til Hadsel videregående skole. Andøy videregående har 93 søkere.