Skattekontor flyttes

Som tidligere varslet blir det nå bekreftet at skattekontoret i Andøy avvikles og de ansatte overføres til Sortland. Flytting av ansatte og oppgaver vil skje gradvis frem til utgangen av 2019, og ansatte ved skattekontoret i Andøy er planlagt flyttet til skattekontoret i Sortland 1. mars 2019. -Alle berørte ansatte får tilbud om arbeid ved et annet skattekontor. Det er en klar målsetting at så mange som mulig av de berørte ansatte følger med sine oppgaver til nytt kontorsted, skriver regiondirektør Runa Sørra i Skatt Nord i brev til Andøy kommune. Det er tidligere vedtatt en sentralisering innen etaten, slik at 103 kontor skal reduseres til 67. Kontoret på Andenes har uansett ikke hatt åpent for publikum de senere år, og denne omleggingen vil derfor ikke merkes for andre enn de ansatte.