Bare velstand i nord

Mye går bra og det er lyse utsikter fremover, mener banksjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge. Bedriftens halvårstall er gode og situasjonen i Nord-Norge er også positive.

Jan-Frode Janson Sbnn

Smilet er på plass hos banksjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge, når han nå legger frem halvårsrapporten for banken og landsdelen (foto: SNN, Marius Fiskum).

Sjømateksporten økte med 27% i første halvår. Både laks og hvitfisk økte. Reiselivet i Nord-Norge melder også om økning, med høyere inntjening og 25% flere utenlandske gjester. Bolig- og anleggssektoren er på et rekordhøyt nivå med nyinvesteringer. Ledigheten er lav, bare 2,4%, og private husholdninger har sunn økonomi. Både sparing og forbruk øker. Utsiktene fremover er også positive, selv om det spås en moderat vekst.

Slik oppsummerer Sparebank 1 Nord-Norge nå situasjonen for landsdelen. Banken selv legger frem gode tall for egen drift og gleder seg spesielt over at egenkapitalen stadig styrkes. Over de seneste 6 årene har banken doblet egenkapitalen, og det gjør at man er godt rustet for å møte svingninger i markedet fremover. Kostnader er kuttet ved at 21 filialer er stengt ned og banken konsentrerer seg nå om å drifte 16 såkalte finanssentre i Nord-Norge. Gjennom delvis frivillig nedbemanning er over 100 personer slanket ut av bankens arbeidsstokk.

En bevisst strategi har vært å konsentrere seg om bankdriften. Man har solgt seg ut av Russland og investeringsfondet Nord II. SNN Invest er avviklet. Eierdelene i BN Bank og Bank 1 Oslo er trappet ned. Resultat før skatt for 2.kvartal 2016 ble på 424 millioner, som er nesten 100 millioner over tilsvarende fjorårstall. Halvåret som er gått har dermed gitt Sparebank 1 Nord-Norge et overskudd på 768 millioner, før skatt.

Eiendomsmegler 1 Nord-Norge as er et datterselskap av banken og driver med salg av hus og eiendommer i nord. Dette selskapet alene leverte et overskudd på 16,5 millioner i første halvår. Finans Nord-Norge as og Regnskapshuset Nord-Norge as leverte også gode tall, mens andre datterselskap hadde negative resultat. Likevel ble det et pluss på 23 millioner for banken fra disse datterselskapene på årets første 6 måneder.

SpareBank 1 Nord-Norge er delvis en lokal bank, men likevel en betydelig bedrift i Norge. Dagens børskurs gir konsernet en verdi på ca 8,6 milliarder. Det er langt mer enn både SAS og Hurtigruten. SpareBank 1 Nord-Norge eies av det nordnorske samfunn med 54 prosent, mens 46 prosent er børsnotert. Mer enn 80 prosent av overskuddet konsernet genererer blir igjen i Nord-Norge. Mye gis tilbake til landsdelen gjennom bankens samfunnsutbytte. Dette deles ut som tilskudd til kultur, idrett og kompetansebyggende formål.