Alle skal med er motto

«Alle skal med» er et mottok som er felles for kultur, idrett og politikk, mener Sortland AP. Styret ble stort sett gjenvalgt på årsmøtet forleden, men fikk også inn et par nye «ildsjeler».

Svein Robert Vestå er nytt styremedlem i Sortland AP, og fikk både gratulasjon og roser av leder Sigurd Jacobsen under årsmøtet forleden. «Alle skal med» er Vestås slagord, som også Jacobsen stiller seg bak.

Årsmøtet i Sortland Arbeiderparti gjenvalgte forleden leder Sigurd Jacobsen og det meste av sittende styre. Som nytt medlem av styret kom Svein Robert Vestå inn. -Jeg er meget glad for at Svein Robert takket ja til å sitte i styret for Sortland Arbeiderparti. Hans holdninger ligger vårt hjerte nært og han er allerede i vår kommunestyregruppe, sier Sigurd Jacobsen.

-Svein Roberts motto er ”Alle skal med” og det bidro til at han ble kåret til ”Årets ildsjel” under idrettsgallaen på nyåret. Vi i Arbeiderpartiet har også motto om at alle skal med og at alle skal ha like muligheter i samfunnet vårt, påpeker Jacobsen.

Styret i Sortland Arbeiderparti består nå av nevnte Jacobsen som leder, Arild Pettersen Inga som nestleder, Gerthe Hjelle som kasserer, Ellen N. Andreassen som sekretær, samt styremedlemmene Svein Robert Vestå, Gunhild Stoltz og Turid Abelsen.

Årsmøtet i Sortland AP samlet omkring 25 medlemmer på Holmstad grendehus forleden. På benken og i front er deler av styret som nå skal lede lokalpartiet inn i en ny valgkamp.

Årsmøtet til Sortland Arbeiderparti ble holdt på Holmstad grendehus, der en lokal komite sørget for lett bevertning. Det ble selvsagt også drøftet politiske saker. Ordfører Tove Mette Bjørkmo holdt innledning om den politiske situasjonen, sammen med fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen. Begge er sentrale AP-politikere i Nordland. Blant de tema som ble drøftet under denne saken var konsekvensutredning for oljeutvinning i LoVeSe. Her er det delte meninger innad i Arbeiderpartiet, og slik var det også på årsmøtet i Sortland. Denne saken kommer trolig opp igjen frem mot valgkampen.

Nettopp høstens valg til nytt Storting blir en sentral oppgave også for Sortland AP. Her skal det føres valgkamp lokalt og mange spennende tema vil bli tatt opp. Allerede på årsmøtet nå ble det diskutert flere saker som skiller politikken mellom rødgrønn og blåblå side i Norge.

Årsmøtet vedtok også en uttalelse om Vesterålsgata, der man peker på at dette er en viktig sak for å sikre fortsatt utvikling av Sortland by. Gata må få nye kryss flere steder for å få flyt i trafikken og sikre fotgjengere.

En uttalelse om økte egenandeler for fysioterapi ble også vedtatt, der Sortland AP mener dette vil ramme kronikere særlig hardt. Økte egenandeler vil slå skjevt ut sosialt, da det er de med dårligst betalingsevne som også her vil bli rammet. (Pressemelding fra Sortland AP)