Brannbygg gir hodebry

Hva skal en brannstasjon koste? Det er spørsmålet både Øksnes og Sortland må ta stilling til, ettersom begge kommunene nå ønsker nybygg uten å bruke alt for store beløp på dette.

Slik kan kanskje Sortlands nye brannstasjon bli liggende, med portene mot sør og utkjøring via Strandgata. Nortura-tomta er allerede utpekt som plassering, der det i dag står to gamle plasthaller (fotomontasje).

-De tallene som hittil har vært drøftet er foreløpige tall. Med et utgangspunkt på 83 millioner er det rom for å kutte betydelig ned, langt mer enn de 7,5 millionene som allerede ble vedtatt i budsjettbehandlinga før jul, sier Sigurd Jacobsen til Vesterålnytt. Han er gruppeleder for «den rødgrønne posisjonen» som har flertall i kommunestyret og leder for Sortland AP. Jacobsen er også en av politikerne i styringsgruppa som nå jobber med forarbeidet til prosjektet.

-Kontor og møterom i andre etasje mener jeg kan tas bort og vi må foreløpig se bort fra ambulansene. Dermed kan vi bygge en brannstasjon etter de behov Sortland brannvesen har, verken mer eller mindre, sier Sigurd Jacobsen. Tapper og heis til 2.etasje kan da også tas ut av prosjektet.

-Om vi snur bygget i forhold til første skisse, der portene var vendt mot nord, så blir det en bedre løsning. Vi slipper da snøføyk inn i åpne haller og vi vil senere kunne bygge på mot nord, dersom det viser seg behov for å gi lokaler til politiet eller ambulansene. Disse spørsmålene vil nå bli tatt opp med prosjektgruppa og og arkitektene hos Norconsult as.

Kostnader er også blitt et problem i Øksnes, der politikerne håpet å kunne få en ny brannstasjon for 13 millioner. Dette er samme beløp som Vågan kommune brukte i fjor til sin nye stasjon i Svolvær. Da anbudet ble lyst ut fikk Øksnes kommune kun to tilbud. Det laveste anbudet kom fra Myre Trelast og lød på 25 millioner. Nilsen og Haukland i Harstad la også inn anbud, men det lå på 28 millioner. Dermed er man altså over det dobbelt i pris i forhold til vedtatte budsjettpost.

Nå har Øksnes kommune fått kalde føtter og trekker hele prosessen, for å starte på nytt. -Begge tilbudene har en kostnad som ligger vesentlig over den rammen som vi har tilgjengelig for dette prosjektet, og som er angitt i kunngjøringen. Med bakgrunn i overstående, og med hjemmel i forskrift om offentlige anskaffelser, beslutter Øksnes kommune å avlyse konkurransen, heter det i et brev som kommunen nå har sendt de to tilbyderne. -Vi vil starte en prosess for å forenkle bygget med sikte på å redusere kostnadene. Vi vil deretter gjennomføre en ny konkurranse, sier kommunen.

Om Sortland klarer å bygge en brannstasjon under 83 millioner, eller om Øksnes klarer å komme under 25 millioner, det gjenstår altså å se. Begge prosjektene er akkurat nå nærmest tilbake til start, der arkitekter og konsulenter har fått klar beskjed om å gjøre kutt og endringer, slik at kostnadene kommer ned.