Vil kjøpe elektrikere

En litt annerledes stillingsannonse har vært ute den senere tid, der en elektrobedrift fra Ålesund søker etter folk eller et helt firma. Man ønsker å etablere avdeling i Vesterålen eller Harstad.

Elektrikere er åpenbart en ettertraktet yrkesgruppe. Nå søkes det ikke bare etter folk, men hele firma, for å kunne ekspandere raskt mot oppdrettsnæringa.

Firmaet Acel AS i Ålesund har åpenbart møtt veggen innen offshore og oljeservice. Omsetningen har rast nedover de senere år og i 2015 endte man for første gang med underskudd. Med 115 millioner i omsetning ble det et minus på 6,5 millioner. Firmaet har vært over 200 millioner i omsetning, men det er noen år siden. Siden har det gått nedover.

Det er 70 år gamle Eystein Høegh Krohn Dale som eier Acel-gruppen, som er en total elektroentreprenør med hovedkontor i Ålesund. Gruppen består av selskapene Acel Invest AS, Acel As og ACEL Baltic UAB og har i dag til sammen 120 ansatte. Bedriften har avdelinger innen engineering, tavleproduksjon, marine installasjon, maritim og offshore. Acel har også virksomhet innen elektro-installasjon og service i markedet for bolig, næring og industri. Man hevder selv å operere over hele verden, ut fra at elektrikerne her føler norske rederi.

-Vi ser for oss en etablering i sonen Sortland – Harstad. Oppkjøp av eksisterende elektro installasjonsbedrift i regionen er også av interesse, og eiere av elektro-bedrifter som kan vurdere å bli del av et større selskap oppfordres til å ta kontakt, skriver daglig leder Klaus Kjerstad i Acel AS.

Om ingen bedrifter melder seg for oppkjøp vil Acel AS ha en daglig leder som skal bygge opp en ny avdeling. Man søker etter en som skal lede og utvikle virksomheten i Sør Troms og Nordland. Salgsarbeid ovenfor nye og eksisterende kunder inngår i jobben, samt personalansvar for nye elektromontører. Stillingen rapporterer til adm. dir. i Acel AS og inngår i ledergruppen, skriver Kjerstad. Han tilbyr jobb i et konsern med god økonomi med varierte faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter.

Så spørs det om noen elektrofirma biter på. Acel AS er ikke så solide som man engang var, men har forsatt 20 millioner på konto. Eier Eystein Dale har tatt ut 25 millioner i utbytte de 4 siste årene, så det ingen akutt krise, selv om omsetningen har stupt.