«Æ e mæ» ut til alle

Kurset «Æ e mæ» skal kunne gjennomføres på alle de videregående skolene i Nordland. Kurset er utviklet av Sortland kommune, med seksuell trakassering og vold som sentrale tema.

Fra venstre Stine Wingan Larsen, Sigurd Hjelle, fylkesråd Elin Dahlseng Eide, Håvard Bergseng Rødsand og Erling Torgersen (foto: NFK/Trond-Erlend Willassen).

Opplæringsprogrammet «Æ E MÆ» forebygger vold og seksuell trakassering, og setter fokus på grensesetting og hvordan den enkelte behandler menneskene rundt seg.

Programmet er utviklet i Sortland kommune og har ulik innretning for ulike aldersgrupper.

Ungdommens fylkesråd i Nordland oppfordrer alle til å ta i bruk kurset.

– Det har vært altfor dårlig seksualundervisning, og spesielt med tanke på overgrep og seksuell trakassering.

Det er ikke noe godt opplegg fra før av, så Æ E MÆ er et opplegg vi vet fungerer, sier leder i Ungdommens fylkesråd, Håvard Bergseng Rødsand.

Han er veldig glad for at fylkesråd Elin Dahlseng Eide hører på nordlandsungdommen og legger til rette for kurset.

Han legger til at kurset er enkelt for skolene å gjennomføre og at det ikke medfører kostnader.

Ungdommens fylkesråd ønsker at årets russ i Nordland skal være de første elevene på videregående som skal teste ut kurset.

– Det er viktig i russetida, for det er en tid der alle skal ha det bra.

Da er det viktig russen får opplæring i å vite hvor grensa går. og da er det viktig at russen vet hvor grensa går.

Det har ikke vært russetid på 3 år, og det er sannsynlig feiringen i år er ekstra stor og da er det ekstra viktig å få et fokus på grensesetting, sier han.

Sigurd Hjelle fra Sortland og Stine Wingan Larsen fra Hadsel har allerede erfaring med modellen.

– Jeg har vokst opp med Æ E MÆ-modellen på Sortland, og da jeg kom på videregående skole i Hadsel var det ikke like godt opplegg.

Når de begynte med Æ E MÆ, ble det betydelig bedre! sier Hjelle som er medlem i Ungdommens fylkesråd i Nordland.

– Jeg er enig med Sigurd. Når vi fikk Æ E MÆ-modellen var det flere som valgte å fortelle hendelser som hadde skjedd med med dem.

Det ble da lettere å forstå at dette faktisk er ekte – at ting kan skje med hvem som helst, hvor som helst.

Det er veldig bra det nå blir frontet ut i resten av Nordland, slik at flere kan tørre å fortelle historiene sine, og få hjelp, sier Stine Wingan Larsen, også hun i Ungdommens fylkesråd i Nordland.

-Det er klart jeg lytter til det klare rådet jeg får fra UFR om at dette er et godt og viktig kurs.

Alt som kan ruste våre elever til å gjøre kloke valg, er bra, sier fylkesråd for kompetanse og utdanning Elin Dahlseng Eide.

Hun er svært glad for det gode samarbeidet og åpne dialogen med Ungdommens fylkesråd i Nordland.