Mange velger nå fly

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 250 prosent i mars 2022 sammenlignet med mars 2021.

Sammenlignet med mars 2020 økte passasjertallet med 67 prosent. Antall passasjerer var 26 prosent lavere sammenlignet med mars 2019.

Samlet sett var det 2,5 millioner flere passasjer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner i mars 2022, sammenlignet med mars 2021.

Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

I likhet med februar 2022 var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger.

Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,1 millioner i mars 2022, en økning på 1 241 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Samtidig var det 2,5 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 166 prosent.

Det var 17 400 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i mars 2022, en nedgang på 10 prosent sammenlignet med mars 2021.

84 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.