Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Overser nyhetene

En av tre unge unnviker nyheter i tv, radio og aviser. Noen bruker «sosiale medier» som nyhetskilde, og de fleste får med seg det som skjer gjennom ulike kanaler.

35 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år får ikke med seg nyheter på TV, radio, papir- eller nettavis.

17 prosent i samme aldersgruppe får utelukkende med seg nyheter på sosiale medier, mens 18 prosent er nyhetsunnvikere.

Nye tall fra undersøkelsen Norsk mediebarometer 2021 viser at 65 prosent i aldersgruppen 16-24 år konsumerer nyheter via tradisjonelle medier som TV, radio og aviser daglig.

60 prosent får med seg nyheter via sosiale medier.

– De fleste unge får med seg nyheter via flere ulike kanaler.

Men 17 prosent oppgir at de kun får nyhetsinformasjon via sosiale medier, sier seniorrådgiver Emma Castillo Schiro, som er ansvarlig for undersøkelsen.

Til sammenligning gjelder dette for 7 prosent av befolkningen når vi ser på alle aldersgrupper samlet.

– De yngre skiller seg også fra resten av befolkningen ved at det er flere som ikke følger med på nyheter i det hele tatt, verken via sosiale medier eller tradisjonelle plattformer.

18 prosent i alderen 16-24 år er såkalte nyhetsunnvikere , sier Emma Schiro.

Blant de som er 25 år og eldre var det færre enn 10 prosent som ikke fulgte med på nyheter en gjennomsnittsdag i 2021.