Nye biler til politiet

Nordland politidistrikt får 12 nye biler i år, mens det blir 17 nye i Troms og 9 i Finnmark. Det er en historisk satsing på fornyelse av bilparken til politiet, med til sammen 373 kjøretøy.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (foto: Politiet/Espen Strai).

2022 blir et godt år for politiets bilpark. Totalt skal det anskaffes 373 helt nye kjøretøy som kommer alle politidistriktene til gode.

Det er 169 flere kjøretøy enn opprinnelig planlagt. I tillegg kjøper politiet nytt utstyr og materiell for 50 millioner kroner.

– Dette er en viktig satsing som vil styrke politiets mulighet til å være mer tilstede ute der folk bor, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).

Politiet hadde i 2021 et betydelig mindreforbruk både ute i distriktene og særorgan, men også sentralt i etaten.

Bare Nordland hadde et mindreforbruk på nær 24 millioner kroner. Tilsvarende tall også i Troms og Finnmark.

Som en følge av det vil Politidirektoratet (POD) kjøpe inn kjøretøy og materiell for 220 millioner kroner som fordeles til politidistriktene, Kripos og Politihøgskolen.

Slike biler vil man nå kunne møte på veiene (foto: Politiet).

– For å bruke disse midlene effektivt og styrke politiberedskapen i hele landet, har regjeringen besluttet å anskaffe flere kjøretøy og utstyr enn opprinnelig planlagt.

Det betyr at politiet vil få 169 flere kjøretøy enn planlagt. Det er jeg veldig fornøyd med. Mange politidistrikt har rapportert om at de har gammelt og utdatert utstyr.

Disse signalene tar regjeringen på alvor. Dette innkjøpet vil bidra til å redusere snittalderen på politiets bilpark, og det er viktig i vårt arbeid for å styrke politiet i hele landet, sier Mehl.

Av de 220 millioner kronene vil 50 millioner kroner gå til anskaffelse av nytt utstyr og materiell som skal komme distriktene til gode.

Det er blitt kjøpt inn droner, analyseinstrument for narkotika, vernemasker, fartsmålere, kriminalteknisk utstyr og skuddbeskyttende verneutstyr.

– Regjeringen fortsetter dermed å styrke politiberedskapen.

Etter drøye seks måneder i regjering har Sp og Ap styrket politiet med 200 millioner kroner i budsjettet for 2022, og på nyåret rullet vi ut 146 nye politistillinger, sier justisministeren.

Artikkelen her bygger på en en pressemelding fra Regjeringen.