Vil ha unge i fiske

Regjeringen lyser ut 2 millioner kroner til kommunale prosjekter som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket.

– Det er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringen at flere unge jenter og gutter får prøvd seg på havet.

Forhåpentligvis vil erfaringene gi mersmak og bidra til at flere velger fiskeryrket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Nå kan norske kommuner søke om tilskudd til ungdomsfiskeprosjekt. Inspirasjonen til utlysningen er Gamvik kommunes årlige prosjekt «Sommerfiske for ungdom».

Siden 2010 har kommunen leid båt og stilt med fiskeskipper som veileder. Slik har interesserte ungdommer kunnet fiske kvoten sin under kyndig veiledning.

– Gamvik kommune har gjort en kjempejobb for ungdom som ønsker sommerjobb som fisker. Nå oppfordrer jeg andre kommuner til å følge etter slik at enda flere ungdommer får prøvd seg, sier fiskeri- og havministeren.

Det er satt av opptil 200 000 kroner for hvert prosjekt. Dermed kan flere kommuner få tilslag om støtte innenfor den totale rammen på 2 millioner. Fristen for å søke er 20. mai.

– Regjeringa er opptatt av at kommunene skal ha gode rammer og en forutsigbar økonomi. Derfor økte vi de frie inntektene til kommunene med rundt to milliarder kroner i tilleggsnummeret til statsbudsjettet, sier Skjæran.

Sammen med eksisterende ordninger, som ungdomsfiskeordninga, tildeling av skolekvoter, lærlingekvoteordning, ungdomstillegg, og rekrutteringskvoter til fiskere under 30 og 40 år, vil ungdomsfisketilskuddet bidra til å oppmuntre til rekruttering til norske fiskerier.