5 meter dyp myr

Bygging av skole og idrettshall i Lamarka betyr oppgraving av store mengder myr. Kanskje 160.000 kubikkmeter. Det utgjør 16.000 lastebillass som må kjøres bort og erstattes med stein.

Gode tider fremover for maskinfirmaene i Sortland (illustrasjonsfoto).

Det har vært gjort målinger av dybden på myrområdet i Lamarka, der man nå skal bygge sykehjem og kanskje følge opp med idrettshall og ny barneskole.

På enkelte steder er det målt opptil 5 meters dybde på myra.

En ny barneskole vil kreve en tomt på 20 mål og en ny hall trolig det samme. Det blir 40 mål som skal graves ut.

Regner man et gjennomsnitt på 4 meters dybde på myra, så snakker man om 160.000 kubikkmeter som skal opp.

Deretter må det fraktes inn stein og pukk for å erstatte myr, slik at det bli fast grunn å bygge på.

En lastebil tar normalt 10 kubikk i kassen. Det blir dermed mange turer til og fra Lamarka.

Bare utgraving av myra vil tilsvare ett lass pr time hele døgnet i 2 år. Altså 16.000 lass.

Hvor all denne myrmassen skal fraktes hen, vet man ikke ennå.

Opplysningen om 5 meters dybde på myra kommer fra kommunedirektøren i Sortland, i sakspapirene til formannskapet.

Myr inneholder store mengder karbon og vann. Når den graves ut frigjøres CO2 i store mengder.

Et anslag for Lamarka kan være at det blir sluppet ut 2.000 tonn CO2 på disse to byggeprosjektene.

Et mål utgravd myr inneholder anslagsvis 50 tonn karbon, ifølge flere kilder.

Dette var bakgrunn for at begge de to innleide arkitektfirmaene i fjor frarådet skolebygg i Lamarka.

Sortlands politikere vedtok for ikke lenge siden å kutte egne utslipp med 60%.

Om de samme politikerne nå vedtar å bygge på myra og grave den ut, blir det svært vanskelig å nå det målet.

Tvert imot, så vil jo utslippene fra Sortland kommune øke drastisk i årene fremover.

– Å bygge ny skole, idretts- og svømmehall vil medføre økt CO2-utslipp og vil isolert sett være et skritt i feil retning, sier kommunedirektør Rita Johnsen.