Vil ha «Gaia» på kaia

Et nytt museumsbygg kan komme ved hurtigrutekaia på Sortland. Her skal det «stables» brukte kontainere, som til sammen skal gi en helt unik attraksjon som trekker mange besøkende.

Ved enden på hurtigrutekaia kan det bli bygget «Gaia» (foto: GaiaVesterålen/Lundhagem arkitekter).

Ideen om «Gaia Vesterålen» har utviklet seg siden 2019 og munner nå ut i et helt konkret prosjekt.

Et nytt bygg kan komme mellom hurtigrutekaia og Scandic hotell på Sortland. Like ved Kulturfabrikken.

Tanken er å bruke utrangerte kontainere, gjerne fra fiskeindustrien i regionen.

Disse kan stables og monteres sammen, og danne skjelettet i et nytt bygg med 600 kvadratmeter grunnflate.

Totalt ser man for seg 1.200 kvadrat gulvareal, der 700 skal brukes til ulike utstillinger.

Museum Nord er sentrale her, og man håper å trekke til seg 25.000 besøkende på årsbasis.

Slik kan brukte kontainere danne et bygg på kaikanten (foto: GaiaVesterålen/Lundhagem ark.)

Bygget skal også inneholde arbeidsplasser og det antydes opp mot 50 stillinger tilknyttet «Gaia» om noen få år.

Nybygget er tenkt reist ved havneterminalen. Tomta eies av Sortland kommune, men er regulert med formål trafikkhavn.

Gaia-prosjektet er helt avhengig av at Sortland kommune stiller med passende tomt, før man kan realisere dette.

Nå blir det derfor en konkret saksbehandling i Sortland rådhus, om denne tomta kan frigjøres til Gaia.

Det trenges dessuten store beløp for å realisere hele prosjektet. 100 millioner kroner er antydet.

Man håper Kulturdepartementet vil stille med en tredel av investeringen.

Sortland kommune, Nordland fylkeskommune og Museum Nord blir andre «investorer» i prosjektet.

Privat kapital vil trolig også behøves, pluss tilskudd og hjelp fra ulike holde hold som forskningsmiljøer.

Lundhagem arkitekter er designpartner i prosjektet og har gjort flere konkrete skisser.

Dette er et firma som har bidratt til en nyorientering av Oslos sjøfront gjennom «Deichmann» i Bjørvika.

Arkitektene har levert skisser til et signalbygg som kan få en svært positiv effekt på bymiljøet i Sortland.

Oversiktsbilde av «gaia-bygget» med Ane Høyem innfelt (foto: GaiaVesterålen/Lunghagem ark.).

Gaia Vesterålen er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

Prosjektet ledes av Ane Høyem, som er enhetsleder ved Sortland Museum under Museum Nord.

Nordlandsforskning og Sintef Digital er forskningspartnere i prosjektet.

Sentralt i ideen står utviklingen av et nytt opplevelsesprodukt.

Ved hjelp av svært avansert teknologi vil man lage en modell av Vesterålen.

Modellen skal vise hvordan Vesterålen har utviklet seg, fra skapelsen for 2.500 millioner år siden til nyere tids trafikk og bosetting.

Modellen skal også vise den klima- og miljømessige utviklingen.

Den skal dessuten overvåke utviklingen på miljø, ettersom aktørene slutter seg til klimamanifestet.

Dette skal bli en fast attraksjon som kanskje vil trekke 25.000 besøkende til «Gaia».

I tillegg skal det utvikles et opplevelsesbasert eksportprodukt.

Prosjektet tar sikte på å demonstrere sammenhengen og den framtidige avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi.

Hvorfor akkurat «Gaia»?

Gaia var i gresk mytologi den store mor av alt, den primære greske modergudinne. Skaperen og den som fødte Jorden og hele universet.

Gaia er senere blitt brukt i betydningen «jord» eller «land».