Overskudd på avfall

Reno-Vest kan igjen vise til et årsresultat med solid overskudd. Det betyr utbytte til eierkommunene på 2 millioner kroner. Avgiften hver husholdning betaler, går imidlertid ikke ned.

Direktør Elise Gustavsen i Reno-Vest kan vise til overskudd (foto: Reno-Vest).

Det interkommunale selskapet som tar hånd om avfall i Vesterålen er Reno-Vest, med datterselskapene.

For 2021 hadde man inntekter på 140 millioner kroner, og dette gav et overskudd for konsernet på nær 10 millioner.

Mye av driften skal gjøres til «selvkost», ettersom Reno-Vest har enerett på å hente privat avfall hos husstandene.

Andre deler av driften er ikke på enerett og her jobber man som i det private næringsliv.

Da kan det også bli overskudd.

Morselskapet Reno-Vest IKS fikk i fjor utbytte fra datterselskapene og satt igjen 2,5 millioner i overskudd.

Da kan det overføres ca 2 millioner kroner tilbake til eierne som utbytte.

Sortland er største eier med 32%, mens Hadsel har 25%. Det er i samsvar med andel innbyggere.

Alle eierne får utbytte, men mest går altså til Sortland med ca 640.000 kroner

«Selvkosten» for 2021 viser overskudd på husholdnings-renovasjon på 3,3 millioner.

For slam er derimot «selvkosten» negativ med 680.000 kroner.

Konsernet Reno-Vest hadde i fjor totalt inntekter på vel 140 millioner og fikk et resultat på 9,86 millioner.

Inntektene for renovasjon fra husholdninger utgjorde 64,7 millioner i fjor.

Dette var 1,2 million høyere enn forventet.

Siden juli måned 2021 har matavfallet (grønnposen) blitt sendt til Bodø for kompostering.

Tidligere sendte man dette til Lofoten. Etter at LAS sluttet å ta imot, har Reno-Vest fått økte kostnader.

Samlede inntekter for avfall fra næringslivet i 2021 var på nær 36 millioner kroner.

Det var økning med en million på grunn av mer inntekter fra papp, plast og farlig avfall, samt bilvrak.