90 km/t kan bli aktuelt

Om det gjøres visse tiltak på fylkesveien mellom Sortland og Melbu, og farten økes med 10 km/time, så kan kjøretiden reduseres med minst 10 minutter. Dette kan faktisk bli realisert.

Ikke alt er rosenrødt for trafikken mellom Sortland og Melbu, men forleden var det i alle fall fine farger på himmelen for de som passerte Steiro og Kleiva. Kanskje kan man kjøre inn i solnedgangen i 90 km/time en gang i fremtiden.

I dag er reisetida på den 45 kilometer lange strekningen mellom Sortland og Melbu beregnet til 38 minutter. Dersom vegen legges om over Børøya og fartsgrensen heves til 90 km/t utenom tettstedene, kan reisetida reduseres til under en halvtime.

Dette kommer frem i en utredning Statens vegvesen har gjort nylig, der man har sett på trafikken i Lofoten og Vesterålen på bakgrunn for planene om tunnel under Hadselfjorden. Innkorting av reisetida internt i Vesterålen er ikke en del av oppdraget, og derfor er det ikke beregnet hva tiltakene vil koste.

– I det videre arbeidet med å utvikle gode bo- og arbeidsmarkeder kan det være interessant å se nærmere på tiltak på denne fylkesvegen. Området har en relativt stor befolkning, det er mange store arbeidsplasser både i Sortland og Hadsel og pendling i begge retninger, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.

En nærmere analyse av andre mulige transporttiltak i området vil bli lagt fram i tilknytning til Hadselfjord-utredningen.

17 kilometer av den aktuelle strekningen har lavere fartsgrense enn 80 km/t, av dette er 12 kilometer i tettstedene Sortland, Stokmarknes og Melbu. Dersom det gjøres tiltak på vegen, blant annet innen trafikksikkerhet, kan fartsgrensen heves til 80 eller 90 km/t.

Det er også mulig å korte inn vegen med 4 kilometer ved å legge strekningen mellom Hadseløya og Hadselbrua i ny trasé. Dette tiltaket alene vil kutte reisetida med 5 minutter, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Om fartsgrensene justeres opp med 10 km/t på deler av strekningen, særlig der det er god oversikt med fin gang- og sykkelvei, så er det nok mange bilister som vil glede seg. Mange pendler daglig mellom Stokmarknes og Sortland, og 10 minutter vil ha stor betydning for disse.

Paradoksalt nok er farten satt ned der veien er best og myke trafikanter skilt ut på en flott gangveg. Mellom Stokmarknes og Melbu er gang- og sykkelvei påbegynt for mange år siden, men aldri fullført. Om den ikke skal gro igjen, så er det kanskje lurt å fullføre prosjektet, samtidig som fartsgrensen på deler av denne strekningen justeres opp til 90 km/time.

Mellom Kleiva og Sortland er det også kommet fin gang- og sykkelvei, mens hastigheten på deler av strekningen er satt ned til 60 km/t. Også her vil det være mulig å justere skiltingen, slik at bilene kan øke farten en smule.