Nordlaks permitterer

Mens fiskeriene utenfor Vesterålen begynner å skyte fart, er det motsatt i oppdrettsnæringen. Nordlaks permitterer nå 100 ansatte, som en sesongmessig konsekvens av statlige pålegg om maksimal biomasse i mærene. Permitteringene gjelder allerede fra kommende helg.

To tredeler av laksen til Nordlaks blir slaktet om høsten, og dermed er et lite som gjenstå til første kvartal av det nye året. Slik har det vært lenge og dermed har lakse-konsernet hatt de samme problemene i mange år. Det har også de andre store oppdretterne.

-Vi kjemper fortsatt for å få endret regelverket og få økt fleksibilitet, sier direktør Roger Mosand i Nordlaks i en kommentar til Bladet Vesterålen. -Målet er å holde flest mulig folk i arbeid og ramme færrest mulig, understreker han.

Begrensningene på konsesjonsnivå skaper store svingninger særlig for nordnorske oppdrettsbedrifter. Utover våren og sommeren vokser laksen mye på grunn av høyere temperatur i sjøen, man det betyr at oppdretterne deretter raskt må slakte mye. Om vinteren er temperaturen lav og laksen vokser minimalt. Dermed får man mindre slaktemoden fisk, som skaper problemer for slakteriene som vil holde driften i gang.

Nordlaks håper å kunne få slakteriet på Børøya i drift igjen før påske, mens fileten følger med slik at bedriften kanskje er i full aktivitet før sommeren. Dermed blir det bare litt over en måned med permittering for de ansatte, hvor de må støtte seg på dagpenger fra NAV. Når slaktingen pågår for fullt, jobbes det to skift ved anlegget til Nordlaks Oppdrett.