Debatt om p-avgift

Torsdag blir det avgjort om Sortland by får parkeringsavgift for de som lar bilen stå mer enn 3 timer. Dersom kommunen vedtar dette, følger trolig næringslivet etter for sine p-arealer.

Lørdag var det bra tett på parkeringsplassen utenfor Skibsgården og Kulturfabrikken, men likevel ikke helt fullt. Her er det allerede innført p-avgift for de som står mer enn 3 timer.

Sortland by har ca 1.700 parkeringsplasser, men på de mest sentrale områdene blir det ofte fullt. Da politikerne i formannskapet drøftet dette for en uke siden, var det ikke enighet om den nye parkeringsordningen. Marthe Hov Jacobsen (H) og Beate Bø Nilsen (H) advarte sterkt om å gå videre med dette, da Sortlands butikker alltid har hatt et fortrinn med mange og gratis parkeringsplasser.

-Jeg er redd for at dette bare er en begynnelse. Et helt apparat settes i gang nå, og jeg tror ikke det stopper med dette. Jeg frykter et dødt sentrum, sa Beate Bø Nilsen (H) da formannskapet behandlet saken. De to fremmet da også forslag om å avslutte videre arbeid fra kommunens side om å innføre avgift, samt oppfordre næringslivet til å sørge for nok p-plasser.

Flertallet i formannskapet (7 mot 2) ville imidlertid gå videre med en innskjerpelse av parkeringskulturen i Sortland by. Christoffer Ellingsen (Rødt) fikk med seg AP, SP og deler av Høyre på sitt forslag, der man vil følge opp systemet som før jul ble satt i verk omkring Skibsgården senter. Der er det gratis parkering i 3 timer og så blir det automatisk gebyrberegning for de som lar bilen stå ut over denne tidsperioden. Kamera fanger automatisk opp bilnummer ved inn- og utkjøring.

Saken kommer nå opp til full politisk debatt i kommunestyret torsdag og det ligger an til at flertallet fortsatt vil gå inn for det nye og strengere systemet. Høyre har fristilt sine representanter, ettersom det er delte meninger i partiet om saken.

Dersom kommunestyret går inn for den nye ordningen, betyr det at Sortland kommune må sette av 1,25 millioner kroner til å få på plass nye kamera på sine egne parkeringsareal i sentrum. Det er 200 plasser som kommunen eier her, i tillegg til de ca 200 som ligger spredt i gateløpene. For gateparkeringen vil det bli en «byvert» som skal patruljere og skrive ut gebyr til de bilistene som har stått over 3 timer.

Lørdag var det nesten ingen biler parkert nord for Kulturfabrikken og derfor mange ledige plasser. Enkelte ukedager kan det imidlertid være nesten fullt her.

Det har siden høsten 2016 vært jobbet med en ny helhetlig parkeringsløsning for Sortland sentrum, i et samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Forslag til strategi og konkrete løsninger for prosjektet betyr at man ønsker å ha 3 timers gratis parkering i sentrum, og avgift for de som vil stå lenger. Kommunen skal også leie ut noen av sine p-plasser til bedrifter som vil ha faste felt for egne ansatte eller kunder.

I kommunestyrets budsjettbehandling før jul ble det ikke avsatt penger til prosjektet. Styringsgruppa har så sett på kostnadene med mål om å redusere disse, for å se om det var mulig å gjennomføre tidsbegrenset parkering i 2018. Med utgangspunkt i dette er det utarbeidet et grovt investerings- og driftsbudsjett som viser at prosjektet kan være selvfinansierende, dersom det gjøres noen endringer.

Direktøren ved Kulturfabrikken, Tone Toften, var nylig ute med kritikk mot den nye parkeringen ved Skibsgården. -Vi har mottatt mye pepper og kritikk for måten parkeringsplassen til Skibsgården fungerer. Inn- og utkjøringssystemet til plassen har ført til at inngangspartiet vårt ikke er så innbydende som det en gang var. I tillegg ser vi mange farlige trafikksituasjoner, særlig for myke trafikanter, med den inngjerdingen som er gjort, sa Toften til Bladet Vesterålen.

Kulturfabrikk-direktøren mener parkeringssystemet ble innført for fort, før det ble anlagt langtidsparkeringsplasser, og at gårdeier burde tatt et større ansvar for egne ansatte.

Også leder for Sortland Senter og Elkjøp Vesterålen, Jan Eirik Johnsen, er skeptisk til p-avgift. Han mener Sortland som handelssted bør sørge for å ha mest mulig fri parkering for kundene.

– Jeg hører om folk som er negative til å kjøre til Harstad på grunn av bompengene og parkeringsregimet der. Det verste som kan skje Sortland er at folk blir negative til å komme hit på grunn av slike ting. Da har vi tapt, sier han i en kommentar forleden til Bladet Vesterålen.

Johnsen sier han selv aldri har opplevd å ikke finne ledig parkeringsplass på Sortland, selv i julestria.

Torsdag avgjør politikerne om Sortland kommune skal gå inn i prosjektet, etter modell fra Skibsgården. Et slikt vedtak vil trolig tvinge frem en løsning som hele sentrum må akseptere, slik at det blir avgift for alle i byen som står over 3 timer i samme parkeringsfelt. Alle p-plassene mellom Vesterålsgata og sjøen blir da tatt med, pluss området rundt rådhuset.