Havbruk gir tilskudd

Hele 23 millioner sprellende laksekroner kan gli inn i kommunekassene i Vesterålen, dersom det nye «havbruksfondet» blir slik man håper. Hadsel og Øksnes er da vinnerne med størst tilskudd.

Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø, gleder seg over det nye havbruksfondet, som vil gi store ekstra inntekter til mange av fylkets kommuner (foto: Susanne Forsland/NFK).

Når oppdretterne nå får øke biomassen med 2 prosent i merdene, er det kommunene som skal få uttelling for at de stiller sjøarealer til disposisjon for havbruksnæringa. Gjennom havbruksfondet vil kommunene endelig få en uttelling for oppdrettene de har lagt til rette for. Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø, er svært glad på kommunenes vegne.

Prognosen nå viser at Hadsel kan få 8,26 millioner i tilskudd fra havbruksfondet, mens Øksnes får 6,68 millioner. Sortland vil kunne få 4,72 millioner, mens Bø får 3,3 millioner kroner. Andøy er ikke med på lista som Nordland fylke har publisert. Dermed får Vesterålen til sammen 23 millioner kroner for at laksenæringa skal kunne fylle merdene med mere fisk.

– Det skulle blått bare mangle at ikke kommunene får noe igjen for sin tilrettelegging. Det burde være en fast avgift i tillegg til Havbruksfondet, slik at kommunene får en forutsigbar årlig inntekt. Den vil selvsagt ikke være i den størrelsesorden som denne engangsutbetalingen fra Havbruksfondet, men den ville vært et godt intensiv for å tilrettelegge for denne næringen. Sånn sett en vinn vinn-situasjon for alle parter, argumenterer Noresjø.

Havbruksfondet fordeler nær en milliard kroner til alle oppdretts-kommunene i landet, etter hvor stor økning i antall kilo laks man nå får i merdene i den enkelte kommune.

– Kommunen, som er forutsetninga for at det kan tilrettelegges for oppdrett, og som gir servicetilbud og tjenester som aktørene er helt avhengige av, får nå litt tilbake til fellesskapet. Dette er en god samfunnskontrakt, og helt nødvendig for å sikre legitimitet for næringa inn i framtiden, sier Noresjø.

Ut over våren vil oppdrettsselskapene få behandlet søknader om ytterligere økning av biomasse opp til 6 prosent. Det vil totalt kunne bety en tre ganger så høy utbetaling for kommunene.

– Det er svært positivt at kommunene får uttelling for sin tilrettelegging for havbruksnæringen, men jeg vil poengtere at dette bør honoreres på permanent basis, med årlige gevinster for jobben kommunene gjør med å tilrettelegge for denne viktige næringen, avslutter fylkesråd Noresjø.

-Jeg er særlig fornøyd med at en kommune som Rødøy får en solid utbetaling på 9,4 millioner. De har ikke egen landbasert virksomhet, med lakseslakteri eller andre videreforedlinger. Men de har lagt til rette for ei næring som har tjent store summer på å få bruke havområdene i kommunen. Nå får de endelig uttelling for dette, sier Ingelin Noresjø (KrF).