8.700 får skoleplass

I dag var fristen for å bekrefte skoleplass for de 8.703 elevene som har fått tildelt plass på videregående utdanning i Nordland. Neste runde for tildeling av plass er ved månedsskiftet.

Nordland fylke har nå gitt tilbud om skoleplass for 8.703 elever i videregående utdanning (foto: NFK).

I overkant av 8.700 elever får i dag tilbud om plass på videregående skoler i Nordland. Svarfristen for disse er 15. juli. – Selv om man har forhåndssvart vil jeg oppfordre alle til å gå inn på «vigo.no» for å sjekke og forsikre seg om at man har svart innen fristen, sier assisterende utdanningssjef i Nordland Merethe Schjem i en pressemelding.

Søkere som ikke kommer til å benytte seg av tildelt skoleplass må også gi melding til inntakskontoret slik andre kan få glede av de ledige plassene. Melding om at du ikke tar imot tildelt plass gjøres også i Vigo.no.Det som er litt spesielt i år er at interessen for naturbruk har øket sterkt blant elevene i år. Her får man fagområde som har å gjøre med landbruk, fiskeri og oppdrett. Et av tilbudene her finner man ved Kleiva videregående skole.

– Dette så vi konturene av i fjor, men trenden er forsterket i år med stor søkning til disse fagene, sier Schjem.

De som ikke har fått tilbud om skoleplass eller står på venteliste til  et høyere prioritert skole- eller fagønske, får en ny sjanse 30. juli. Da gjennomføres andre inntaksrunde på de plassene som fortsatt er ledige.

Andelen elever i Nordland som består videregående opplæring går opp for sjette året på rad. – Det har vært tatt mange grep innen videregående utdanning de siste årene, det ser vi resultatene av nå, sier en fornøyd fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) som er meget glad for at pilene peker riktig vei.

SSB har nå publisert tall for gjennomføring av videregående opplæring for 2013-kullet, det vil si elever som begynte på videregående høsten 2013. Tallene for Nordland viser at 69,9 prosent av 2013-elevene har fullført og bestått innen fem år.

Gjennomføringa har bedra seg betraktelig etter innføringa av Kunnskapsløftet i 2006, da kun 62,2 prosent fullførte og bestod. Økningen fra 2012-kullet til 2013-kullet er på 1,7 prosentpoeng. Nordland har også tatt litt inn på nasjonalt snitt, som nå er 75,3 prosent.

Norvoll trekker særlig fram at gutter på yrkesfag nå har klart bedre gjennomføring enn tidligere. Nordland fylkeskommune har de seinere åra lyktes i å skaffe flere læreplasser. Dette er en direkte årsak til at gjennomføringsandelen går opp.