Tomt til 7 millioner

Det nye hotellet på Sortland kommer stadig nærmere realisering, og nå har man formelt kjøpt tomta for 7 millioner kroner fra Kulturfabrikken Eiendom AS. Byggestart kan derfor nærme seg.

Tomta som nå er kjøpt for 7 millioner ligger like ved Kulturfabrikken og blir nabo til Kvitbrygga, like ved havneterminalen (skisse: Hamperokken AS).

Torsdag ble de formelle papirene stemplet hos tinglysingen, slik at tomta for det nye hotellet er overført til Hotelleiendom Nord AS. Selgeren er det heleide selskapet til Sortland kommune, som kalles Kulturfabrikken Eiendom AS.

Tomta det er snakk om her ble opprinnelig fylt ut og klargjort for prosjektet Blåbyen Hotell AS, men dette selskapet gikk konkurs og kommunen overtok tomta for en motregning mot boet på 8 millioner. Nå har man altså fått tilbake 7 millioner av dette.

Hotelleiendom Nord AS ble stiftet i april med en aksjekapital på 10 millioner kroner. Selskapet eies med 50% av hotell-investor Sverre Utvåg i Harstad og 50% av fiskeri-konsernet Holmøy Maritime AS.

Den private utbyggingen av hotellet utløser også en del kostnader for Sortland kommune. Det har lenge vært et behov for utbedring av vann og avløp i dette området, og nå må man ta tak i dette.

Sortland kommune har derfor avsatt 25 millioner kroner i økonomiplanen til vei, vann og avløp fra Havnegata ved Kulturfabrikken til Kystvakta, med 13 millioner i 2021 og 12 millioner kroner i 2022. Dette omfatter også ledningsnett og pumpestasjon.

Arkitektene Hamperokken AS har sendt byggesøknad til kommunen, der man har lagt frem planer for det nye hotellet. Saken er ikke behandlet ferdig av teknisk etat, da man mangler en del detaljer. Blant annet må det utarbeides en detaljert brannteknisk plan.

Hotellet vil koste et sted mellom 150 og 180 millioner kroner, og her kan bli 130 nye hotellrom. Det er Nordic-gruppen i Harstad som driver frem prosjektet, mens Holmøy er mer passiv investor. Nordic-gruppen har mange hoteller fra før i Nord-Norge.

Tidligere har det vært antydet byggestart allerede i tredje kvartal 2019, men dette skal godt gjøres når byggesaken ennå ikke er klarert i kommunen. Når tomta nå er overført til Hotelleiendom Nord AS, kan man i alle fall begynne så smått med grunnarbeider i nær fremtid.