I landet sett under ett er antall helt ledige på 66 337 personer i juli. Dette er en nedgang på 6,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av juli tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Nordland har fjerde laveste ledighet av alle fylkene. Den lave ledigheten er med på å forsterke virksomhetenes utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft, sier avdelingsdirektør i NAV Petter Bugge Richardsen. -Samtidig har vi en gruppe som står lenger fra arbeidsmarkedet og dagens situasjon gir disse større mulighet for å komme i jobb. NAV prioriterer samarbeid med arbeidsgiverne for å få flere inkludert i arbeidslivet.

Nordland har nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (322), butikk- og salgsarbeid (266) og bygg og anlegg (220). Størst økning i antall ledige fra juli i fjor finner vi innenfor butikk- og salgsarbeid, som har 31 flere helt ledige, en økning på 13 prosent.

I juli er det totalt 1 065 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,8. Dette er 26 færre personer enn i fjor. Det er totalt 1 294 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,0. Det er en nedgang på 102 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i juli på 553 personer. Det er en økning på 27 personer fra i fjor på samme tid. Denne måneden er det registrert 1 806 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 155 færre personer enn i samme måned i fjor.

Laveste ledighet ved utgangen av juli finner vi i kommunene Vevelstad, Hattfjelldal og Dønna. Hele 26 av fylkets kommuner har ledighet på 2,0 prosent eller lavere. Høyest ledighet finner vi i Værøy kommune med 7,4 prosent.

Ved utgangen av juli er det totalt 88 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 107 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Totalt er det 402 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i juli. Dette er 54 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak.